Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 06:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 19/04/2010 03:26

無題(白道縈迴入暮霞)

白道縈迴入暮霞,
斑騅嘶斷七香車。
春風自共何人笑,
枉破陽城十萬家。

 

Vô đề (Bạch đạo oanh hồi nhập mộ hà)

Bạch đạo oanh hồi nhập mộ hà,
Ban chuy tê đoạn thất hương xa.
Xuân phong tự cộng hà nhân tiếu,
Uổng phá Dương thành thập vạn gia.


Đề bài này có nơi chép là "Dương thành" 陽城.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Đường vắng quanh co nhập ráng tà
Ngựa chuy chốc hý thất hương xa
Gió xuân cứ thổi ai cười nhỉ
Uổng phá thành Dương khắp mọi nhà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trăm lối quanh co khuất ráng chiều,
Xe hương đứt tiếng ngựa chuy kêu.
Gió xuân cùng với ai cười mãi,
Uổng phá thành Dương vạn nóc đều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới ráng chiều đường mòn quanh khúc
Ngựa ban chuy kéo thất hương xa
Gió xuân cười với ai ta
Làm hư hàng vạn nóc gia Dương Thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ráng chiều soi lối trắng vòng quanh
Xe thất hương ban chuy kéo nhanh.
Ai đó cười xuân hoà với gió
phá hư vạn nóc ở Dương Thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đường vắng quanh co nhập ráng chiều
Cổ xe hoa mỹ dứt Chuy kêu
Gió Xuân cười cợt cùng ai nhỉ
Uổng phá thành Dương vạn nóc tiêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường vắng quanh co lúc ráng tà
Ngựa chuy đứt tiếng hý xe hoa.
Gió xuân thổi mãi ai cười nhỉ,
Uổng phá thành Dương mười vạn nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quanh co đường trắng ráng chiều buông
Bảo mã dừng kêu xe Thất Hương
Cười với gió xuân ai thế nhỉ?
Xiêu lòng vạn hộ ở thành Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời