無題(待得郎來月已低)

待得郎來月已低,
寒暄不道醉如泥。
五更又欲向何處?
騎馬出門烏夜啼。

 

Vô đề (Đãi đắc lang lai nguyệt dĩ đê)

Đãi đắc lang lai nguyệt dĩ đê,
Hàn huyên bất đạo tuý như nê.
Ngũ canh hựu dục hướng hà xứ?
Kỵ mã xuất môn ô dạ đề.

 

Dịch nghĩa

Chờ chàng trở về thì trăng đã xế,
Lời hỏi thăm nhau chẳng nói vì chàng say mềm.
Canh năm không biết lại đi đâu nữa,
Cưỡi ngựa ra khỏi cửa (làm kinh) lũ quạ kêu đêm.


Bài này học theo lối thơ "Ô thê khúc", "Ô dạ đề" thời Tề, Lương, tuy không xem là những tuệt tác diễm tình, nhưng cách điệu cực hay, tựa như không có gởi gắm ý gì khác.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Chàng về trăng xế non tây,
Không lời ấm lạnh, người say mụ đầu.
Canh năm chẳng biết đi đâu?
Ngựa phi ra cổng, quạ sầu kêu đêm.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Đợi lúc chàng về, trăng thấp thêm,
Hỏi han không biết bởi say mềm.
Canh năm lại dậy đi đâu nữa?
Giục ngựa lên đường, quạ rộn đêm.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đến trăng xế bóng vẫn đợi chàng,
Bởi ai say khướt khó hỏi han.
Canh năm lại muốn đi đâu đó,
Giục ngựa lên đường quạ đêm vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chờ chàng trở về trăng đã xế
Không một lời kể lể vì say
Canh năm còn muốn ra ngoài
Ngựa vượt cửa sài, quạ hãi kêu đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chờ chàng về thì trăng hết rọi
Chàng say mèm chẳng nói năng gì
Canh năm lại muốn ra đi
Quạ kêu inh ỏi, ngựa phi khỏi nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đợi chàng, trăng xế bờ tây
Chàng về không nói, nằm say ngủ vùi
Canh năm lại muốn đi rồi
Ngựa ra khỏi ngõ, quạ bồi hồi kêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chờ chàng trăng xế non tây,
Hỏi thăm chẳng nói chàng say mèm rồi.
Canh năm lại muốn đi thôi,
Ngựa ra khỏi cửa bồi hồi quạ kêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đợi được chàng về trăng đã thấp
Hàn huyên chẳng nói người say mềm
Canh năm lại muốn hướng nơi nào?
Cưỡi ngựa rời nhà tiếng quạ đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời