15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 24/03/2010 05:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 24/03/2010 05:55

鴛鴦

雌去雄飛萬里天,
雲羅滿眼淚潸然。
不須長結風波願,
鎖向金籠始兩全。

 

Uyên ương

Thư khứ hùng phi vạn lý thiên,
Vân la mãn nhãn lệ san nhiên.
Bất tu trường kết phong ba nguyện,
Toả hướng kim lung thuỷ lưỡng toàn.

 

Dịch nghĩa

Chim mái bay đi, chim trống bay lại, cách nhau cả vạn dặm trời,
Mây giăng kín lệ buồn chảy đầy mắt.
Chằng cần giữ lời thề nguyền tự do bay trong sóng gió,
Thà chịu cảnh khoá kín trong lồng mà đủ đôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Muôn dặm hùng thư cách biệt trời,
Mây giăng ngập mắt lệ tràn rơi.
Phong ba vùng vẫy đâu cần nguyện,
Thà khoá lồng vàng nhưng đủ đôi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Dặm ngàn cách trở hùng thư,
Mây giăng mờ mịt lệ rơi ướt nhoà.
Cần chi sóng gió bao la,
Lồng son khoá kín nhưng mà đủ đôi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Thư vẫy hùng bay vạn dặm trời,
Mây ngàn giăng mắc lệ trào rơi.
Đầu cần thề nguyện trong giông tố,
Lồng khoá bên nhau cũng đẹp rồi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn dặm trời bay qua bay lại
Mây giăng đầy mắt lệ tràn rơi
Trong sóng gió chẳng giữ lời
Thà trong lồng sắt đủ đôi được rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vạn dặm hùng thư lạc mấy trời
Ngàn mây giăng mắt lệ đầy vơi
Chớ nguyền sóng gió cùng nhau vượt
Khoá kín lồng vàng vẹn lứa đôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim bay mái trống cách xa trời,
Giăng kín mây ngàn nước mắt rơi.
Sóng gió chằng cần thề nguyện ước,
Thà lồng khoá kín chịu cùng đôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trống mái bay đi vạn dặm trời
Lưới mây đẫm mắt lệ đầy vơi
Vẫy vùng sóng gió chằng cần ước
Khoá nhốt lồng vàng miễn có đôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời