15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/01/2011 04:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 04/01/2011 04:09

幽居冬暮

羽翼摧殘日,
郊園寂寞時。
曉雞驚樹雪,
寒鶩守冰池。
急景忽雲暮,
頹年浸已衰。
如何匡國分,
不與夙心期。

 

U cư đông mộ

Vũ dực thôi tàn nhật,
Giao viên tịch mịch thì.
Hiểu kê kinh thụ tuyết,
Hàn vụ thủ băng trì.
Cấp cảnh hốt vân mộ,
Đồi niên tẩm dĩ suy.
Như hà khuông quốc phân,
Bất dữ túc tâm kỳ.

 

Dịch nghĩa

Lông cánh (sức khoẻ) mỗi ngày thêm tàn tạ,
Khu vườn mỗi lúc mỗi tịch liêu.
Gà sớm kinh sợ cây phủ tuyết,
Cò lạnh vẫn đùa giỡn nơi hồ băng.
Bóng ngày đưa thoăn thoắt, sớm đến chiều tối,
Năm tàn tuổi tác dần tăng.
Tại sao phận khuông phò đất nước,
Lại không hợp với ước nguyện của ta.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Lông cánh ngày thêm rã,
Vườn xưa hiu quạnh dần.
Gà sớm kinh cây tuyết,
Cò lạnh giữ hồ băng.
Bóng vụt hôm sớm đổi,
Năm tàn tuổi tác tăng.
Cớ sao phận giúp nước,
Chẳng thoả lòng từng hăng.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Ngày tàn thân tiều tuỵ,
Vườn hoang vắng cô liêu.
Tuyết rơi gà sớm sợ,
Hồ băng cò giỡn nhiều.
Sớm chiều qua chớp mắt,
Năm vơi sức giảm đều.
Chí khuông phò giúp nước,
Thoả lòng ta bao nhiêu?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lông cánh mỗi ngày thêm tàn tạ
Vườn ngoại ô lúc đã lặng yên
Gà kinh cây tuyết phủ trên
Vịt trời vẫn ở ao liền đóng băng
Cảnh vật sớm đổi sang chiều tối
Tuổi già nên suy yếu dần dần
Tại sao giúp nước không phần
Khi ta còn trẻ lực tâm còn đầy?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vườn xác xơ hoa cỏ
Ngày tàn tạ cánh lông
Gà ghê cây tuyết phủ
Cò đợi nước ao đông
Bóng vụt chiều qua vội
Tuổi già sức cạn không
Hỏi sao chí giúp nước
Không giữ vẹn trong lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi ngày sức khoẻ thêm tàn tạ,
Mỗi lúc khu vườn mỗi tịch liêu.
Gà sớm sợ kinh cây phủ tuyết,
Hồ băng đùa giỡn cò lạnh nhiều.
Bóng ngày thoăn thoắt đến chiều tối,
Năm tháng dần tăng tuổi xế chiều.
Đất nước khuông phò sao số phận,
Lại không hợp ước nguyện ta xiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời