Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 10:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/06/2021 02:54

追代盧家人嘲堂內

道卻橫波字,
人前莫謾羞。
只應同楚水,
長短入淮流。

 

Truy đại Lư gia nhân trào đường nội

Đạo khước Hoành Ba tự,
Nhân tiền mạc mạn tu.
Chỉ ưng đồng Sở thuỷ,
Trường đoản nhập Hoài lưu.

 

Dịch nghĩa

Đặt lại tên chữ (cho mình) là Mắt Liếc Ngang.
Trước mặt nàng không dám nói dối là sợ.
Chỉ ưng nhất là nước của đất Sở,
Ngắn dài nhập vào dòng sông Hoài.


Lư gia nhân chỉ nàng Mạc Sầu, người đẹp quê ở đất Sở bên dòng sông Hoài, 15 tuổi gả về nhà họ Lư ở bên sông, hai người rất hạnh phúc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người nhà bảo dù ông lừ mắt
Cũng chẳng ai một chút sợ ông
Chỉ nhờ uy Sở thông đồng
Sông Hoài vào được để ông nắm quyền

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dù ông lừ mắt bảo người,
Chẳng ai mà sợ những lời nói ra.
Chỉ nhờ uy của Sở mà,
Sông Hoài vào được ông ta nắm quyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nội dung của bài

1/ Về đầu đề:
- Truy đại: Nhắc lại một thời.
- Lư gia nhân: Người nhà họ Lư, đây chỉ nàng Mạc Sầu. Bài Mã Ngôi của Lý Thương Ẩn có câu Bất cập Lư gia hữu Mạc Sầu, (Nhà vua) không bằng họ Lư có nàng Mạc Sầu.
- Đường nội: Chỉ người vợ.
Như vậy nghĩa của đầu đề bài này phải là:
“Nhắc lại chuyện thời trước của người nhà họ Lư để trêu vợ”
- Nàng Mạc Sầu quê ở đất Sở bên dòng sông Hoài, 15 tuổi gả về nhà họ Lư ở bên sông rất hạnh phúc.
2/ Nội dung bài thơ:
Câu 1:Đặt lại tên chữ là hoành ba mắt liếc ngang.
Câu 2: Trước mặt nàng không dám nói dối là sợ (thực chất là sợ).
Câu 3: Chỉ ưng nhất là nước của đất Sở
Câu 4: Ngắn dài nhập vào sòng sông Hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tên chữ sóng ngang gọi
Trước nàng chẳng dối e
Chỉ mong nước đất Sở
Dài ngắn nhập dòng Hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời