Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 13/04/2010 23:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/04/2010 12:14

水齋

多病欣依有道邦,
南塘宴起想秋江。
捲簾飛燕還拂水,
開戶暗蟲猶打窗。
更閱前題已披卷,
仍斟昨夜未開缸。
誰人為報故交道,
莫惜鯉魚時一雙。

 

Thuỷ trai

Đa bệnh hân y hữu đạo bang,
Nam Đường yến khởi tưởng thu giang.
Quyển liêm phi yến hoàn phất thuỷ,
Khai hộ ám trùng do đả song
.
Cánh duyệt tiền đề dĩ phi quyển,
Nhưng châm tạc dạ vị khai cang
.
Thuỳ nhân vị báo cố giao đạo,
Mạc tích lý ngư thì nhất song.

 

Dịch nghĩa

Thân nhiều bệnh nhưng mừng vì nước thái bình,
Ở Nam Đường, bệnh xong trở dậy bỗng nhớ sông thu.
Vén màn lên, con én cứ bay liệng giỡn nước,
Mở cửa ra nhưng con trùng buổi tối còn ở trên song cửa.
Đọc lai Lời nói đầu đã phê quyển,
Hũ rượu đêm qua vẫn chưa mở.
Có ai vì ta nhắn với bạn bè cũ biết,
Đừng tiếc đôi cá chép gởi bức thư cho ta lúc này.


Thuỷ trai tức nơi ở gần ờ sông. Năm Hội Xương thứ 5 (845) đời Đường Vũ Tông, tác giả trở về Lạc Dương, Hà Nam, dắt díu cả nhà về ở với em là Hy Tẩu, lúc ấy ông mắc nhiều bệnh. Bài này làm vào khoảng giữa mùa hạ, thu năm ấy, để tả lại tình cảnh sau cơn bệnh và nỗi buồn nhớ bạn của ông. Mỗi chữ như có thần, quả là kiệt tác.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Nước thịnh, bệnh nhiều dạ vẫn vui,
Nam Đường trở giấc nhớ sông thu.
Vén màn én sớm còn chao nước,
Mở cửa trùng đêm mải luyến lưu.
Đọc lại lời đầu đà điểm bút,
Đêm tàn hũ rượu hãy chưa khui.
Ai người nhắn với bạn bè cũ,
Đôi chép tiếc gì một bức thư.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Lắm bệnh nhưng vui vì nước thịnh,
Mùa thu trở dậy nhớ dòng sông.
Vén rèm én sớm chao vờn nước,
Mở cửa trùng đêm quyến luyến song.
Phê quyển đề từ nay đọc lại,
Cất bình rượu quý vẫn còn phong.
Bạn ơi đừng tiếc vài đôi chép,
Nhớ gửi thư về ta đỡ mong.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thân bệnh nhiều nhưng mừng nước mạnh
Nhà hướng nam chạnh nhớ sông thu
Vén màn thấy én bay vù
Mở song trùng tối còn bu quanh đầy
Lời nói đầu duyệt coi ý sách
Rót từ chum ra tách rượu ngon
Vì ta nhắn bạn cũ rằng
Giấy hoa đừng tiếc viết dăm ba dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vui nước thái bình tuy lắm bệnh
Nam Đường nghỉ dậy nhớ ngoài sông
Vén màn én sớm vờn chao nước
Mở cửa trùng đêm rộn gõ song
Chỉ duyệt tựa đề sách đã mở
Định châm rượu tối hủ còn phong
Nhờ ai nhắn bạn xưa đừng tiếc
Đôi chép gửi về nguôi nhớ mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước mạnh bệnh nhiều lòng vẫn vui,
Nam Đường bệnh khoẻ nhớ sông thu.
Vén màn én liệng bay vờn nước,
Mở cửa trên song trùng tối bu (1).
Đọc lại lời đầu vừa điểm quyển,
Đêm qua hũ rượu vẫn chưa khui.
Vì ta ai nhắn bạn bè cũ,
Đôi chép tiếc nào gởi bức thư.


(1)bu: đậu, bám vào. “Ruồi bu kiến đậu” thành ngữ.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời