Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 02:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2010 00:39

涉洛川

通谷陽林不見人,
我來遺恨古時春。
宓妃漫結無窮恨,
不為君王殺灌均。

 

Thiệp Lạc xuyên

Thông Cốc, Dương Lâm bất kiến nhân,
Ngã lai di hận cổ thì xuân.
Mật phi mạn kết vô cùng hận,
Bất vị quân vương sát Quán Quân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Le Quang Trường

Thông Cốc, Dương Lâm, thấy bóng nào?
Ta còn ôm hận tự xuân nao
Mật phi chan chứa vô cùng hận
Chẳng bận quân vương giết kẻ hầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không thấy người Dương Lâm, Thông Cốc
Hận chuyện xưa vào lúc xuân thì
Không dằn được giận Mật Phi
Quán Quân giết chẳng nể vì quân vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thông Cốc, Dương Lâm người vắng thưa
Ta còn mối hận chuyện xuân xưa.
Mật Phi dâng nước vô cùng hận
Giết Quán Quân nào vị nể vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thông Cốc, Dương Lâm, chẳng thấy người?
Ta còn ôm hận tự xuân rồi.
Mật phi ngập chứa lòng căm hận,
Chẳng bận quân vương giết kẻ tồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thông Cốc Dương Lâm người thấy đâu
Ta nay còn thấy hận thời xưa
Phục Phi ôm hận bao giờ hết
Muốn giết Quán Quân chẳng nể vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời