Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/01/2011 09:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 01/01/2011 09:38

青陵臺

青陵臺畔日光斜,
萬古貞魂倚慕霞。
莫訝韓憑為蛺蝶,
等閒飛上別枝花。

 

Thanh Lăng đài

Thanh Lăng đài bạn nhật quang tà,
Vạn cổ trinh hồn ỷ mộ hà.
Mạc nhạ Hàn Bằng vi giáp điệp,
Đẳng nhàn phi thướng biệt chi hoa.

 

Dịch nghĩa

Bên đài Thanh Lăng bóng nắng chiều rọi nghiêng,
Muôn thuở hồn trinh thường nương theo ráng chiều.
Đừng ngạc nhiên thấy Hàn Bằng hoá làm bướm,
Chờ bay lên cành hoa khác.


Đài Thanh Lăng nằm ven huyện Phong Khâu, phủ Khai Phong (theo "Minh nhất thống chí"). Sách "Thái bình ngự lãm" dẫn "Quận quốc chí" chép: "Đài Thanh Lăng nằm ở Vận Châu (nay là huyện Vận Thành tỉnh Sơn Đông), huyện Tu Xương (nay là ven huyện Đông Bình, tỉnh Sơn Đông). Xét Tu Xương vào thời Xuân Thu có tên là Tu Cú, thuộc nước Trâu, sau bị nước Lỗ lấy, hoàn toàn không nằm trong địa phận nước Tống.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Thanh Lăng đài giữa bóng chiều tà,
Muôn thuở hồn trinh dựa ráng pha.
Chớ lạ Hàn Bằng làm cánh bướm,
Chờ bay lên đỗ mấy nhành hoa.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Thanh Lăng ngày muộn nắng xiêu xiêu,
Vạn thuở hồn trinh tựa ráng chiều.
Chớ lạ Hàn Bằng thân hoá bướm,
Nhàn bay đến cạnh đoá hoa yêu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đài Thanh Lăng nắng chiều soi xéo
Muôn thuở hồn trinh níu ráng hồng
Hàn Bằng hoá bướm chuyện thường
Chờ bay lên lượn cành bông an nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chiều xuống Thanh Lăng nắng chiếu nghiêng
Rắng chiều muôn thuở tựa hồn thiêng.
Hàn Bằng hoá bướm đừng kinh ngạc
nhàn đậu trên hoa nhánh biệt riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đài Thanh Lăng bóng đổ xiêu
Muôn đời vẫn dựa ráng chiều hồn trinh
Chuyện người hoá bướm thường tình
Rảnh chờ bay đậu lên cành hoa riêng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh Lăng đài gác bóng chiều sa,
Muôn thuở hồn trinh nương ráng tà.
Đừng lạ Hàn Bằng sao hoá bướm?
Chờ bay lên cánh hoa vừa ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thanh Lăng đài cạnh nắng liêu xiêu
Vạn cổ lòng trinh gửi ráng chiều
Chớ lạ Hàn Bằng hồn hoá bướm
Chẳng lên cành khác đổi hoa yêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời