Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/04/2010 07:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 05/04/2010 07:23

次陝州先寄源從事

離思羈愁日欲晡,
東周西雍此分塗。
回鑾佛寺高多少,
望盡黃河一曲無?

 

Thứ Thiểm Châu tiên ký Nguyên tòng sự

Ly tứ ky sầu nhật dục bô,
Đông Chu tây Ủng thử phân đồ.
Hồi Loan Phật tự cao đa thiểu,
Vọng tận Hoàng Hà nhất khúc vô?

 

Dịch nghĩa

Nỗi nhớ chia ly nỗi buồn lưu lạc, ánh dương xế tà,
Đông Chu, tây Ung chia cách nhau bởi con đường này.
Chùa Phật Hồi Loan cao bao nhiêu thước?
Sao trông khắp sông Hoàng Hà không thấy một khúc cong?


Năm thứ tư niên hiệu Khai Thành đời Đường Văn Tông (839), Lý Thương Ẩn từ chức Bí thư tỉnh hiệu thư lang bị điều đi làm Huyện uý Hoằng Nông (nay là huyện Linh Bảo, tỉnh Hà Nam). Hiệu thư lang (thượng giai chính cửu phẩm) là mỹ chức, còn huyện uý (tòng cửu phẩm) là tục lại. Bài thơ này được làm trước khi tác giả đến nhậm chức huyện uý, lúc nghỉ lại Thiểm Châu (huyện Thiểm, tỉnh Hà Nam). Bài thơ biểu hiện khúc chiết mà khéo léo bày tỏ nỗi bất mãn khi bị điều chức.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sầu tư lang bạt, nắng chiều buông,
Đông tây chia cách một con đường.
Chùa phật Hồi Loan cao mấy thước,
Sao thấy Hoàng Hà chỉ thẳng suôn?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Li biệt chiều buông nắng quái sầu,
Đường này Tây Ủng cách Đông Châu.
Hồi Loan chùa Phật cao nhiều ít?
Trông khắp Hoàng Hà khúc ngoặt đâu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng quá trưa lòng đầy sầu nhớ
Đông và tây cách ở đường vào
Hồi Loan chùa Phật bao cao?
Hoàng Hà nhìn khắp thấy nào khúc cong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xa nhớ, trọ buồn, xế ánh dương
Đông Chu, Tây ủng cách con đường.
Hồi Loan chùa cất cao bao thước?
Ngắm khắp Hoàng Hà chẳng khúc cong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lưu lạc sầu kia chiều nắng buông
Đông Chu, Tây Ủng chỗ chia đường
Hồi Loan chùa Phật cao bao thước
Ngóng tận Hoàng Hà một dải suông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sầu thương lưu lạc, ánh chiều vương,
Tây Ủng, Đông Chu, cách một đường.
Chùa Phật Hồi Loan cao mấy thước?
Hoàng Hà trông khắp thấy không cong?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghĩ biệt trọ buồn trời sắp chiều
Đất này Tây Ủng cách Đông Chu
Hồi Loan chùa phật cao nhiều ít
Ngóng tận Hoàng Hà chỗ rẽ đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời