聽鼓

城頭疊鼓聲,
城下暮江清。
欲問漁陽摻,
時無禰正平。

 

Thính cổ

Thành đầu điệp cổ thanh,
Thành hạ mộ giang thanh.
Dục vấn "Ngư Dương sảm",
Thì vô Nễ Chính Bình.

 

Dịch nghĩa

Nghe tiếng trống đánh dồn dập ở đầu thành,
Dưới chân thành dòng sông buổi chiều thanh vắng.
Muốn học hỏi về bài trống "Ngư Dương",
Nhưng bây giờ còn đâu Nễ Chính Bình.


"Ngư Dương sảm" là tên một nhạc khúc để đánh trống, điệu rất buồn thảm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phía đầu thanh vang vang tiếng trống
Dưới thành chiều thanh vắng dòng sông
Muốn tìm học trống Ngư Dương
Chính Bình họ Nễ giờ không còn rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Dồn dập trống đầu thành
Dưới thành sông vắng tanh
Bài Ngư Dương muốn học
Còn đâu tiếng Nể Hành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trống nghe dồn dập ở đầu thành,
Sông buổi chiều chân thành vắng tanh.
Muốn học “Ngư Dương”, bài trống ấy,
Bây giờ đâu tiếng trống Nễ Hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đầu thành tiếng trống rộn
Thành cuối chiều sông trong
Muốn hỏi Ngư Dương trống
Nễ Hành đã không còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu thành dồn tiếng trống,
Dưới thành nước sông trong.
Điệu"Ngư Dương" muốn học,
Tìm đâu thấy Nễ Hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời