Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 12:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/05/2019 15:24

聖女祠

松篁臺殿蕙香幃,
龍護瑤窗鳳掩扉。
無質易迷三裏霧,
不寒長著五銖衣。
人間定有崔羅什,
天上應無劉武威。
寄問釵頭雙白燕,
每朝珠館幾時歸。

 

Thánh nữ từ

Tùng hoàng đài điện huệ hương vi,
Long hộ dao song phụng yểm phi.
Vô chất dị mê tam lý vụ,
Bất hàn trường trước ngũ thù y.
Nhân gian định hữu Thôi La Thập,
Thiên thượng ưng vô Lưu Vũ Uy.
Ký vấn thoa đầu song bạch yến,
Mỗi triêu châu quán kỷ thì quy.

 

Dịch nghĩa

Đền đài có thông tre bao phủ, trướng đơn vẽ hình hoa huệ,
Có rồng bảo vệ nơi song cửa ngọc, có phụng canh cửa.
Không có chất gì dễ làm mê lòng người bằng đám mây thấp dài ba dặm,
Không lạnh lâu nếu mặc áo ấm nặng năm thù.
Cõi người có thể có Thôi La Thập,
Trên trời chắc không có Lưu Vũ Uy.
Xin hỏi đôi én trắng trên cây thoa cài đầu,
Mỗi sáng mấy lần về quán đạo châu ngọc?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Điện treo màn huệ trúc thông kề
Phượng khép song đền rồng đứng che
Không chất dễ nhoà vào dặm khói
Bởi thường chẳng lạnh khoác khinh y
Đời như chắc có Thôi La Thập
Trời hẳn là không Lưu Vũ Uy
Nhắn hỏi đầu thoa đôi én trắng
Quán tiên mỗi sáng mấy phen về?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đền đài, màn huệ trúc thông ngàn,
Song cửa rồng che, phượng giữ an.
Ba dặm móc tan khi thiếu chất,
Năm châu áo mặc lúc chưa hàn.
Vũ Uy nào có trên thiên giới,
La Thập hẳn còn dưới thế gian.
Cho hỏi đầu thoa đôi én trắng,
Mỗi mai, quán ngọc mấy lần sang?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trướng in hoa huệ, đền thông trúc
Rồng hộ song, phụng gác cửa ngoài
Mê hồn ba dặm mây dài
Áo năm thù ấm, lạnh trời lo chi
Thôi La Thập cõi người có thế
Lưu Vũ Uy không kể trên trời
Hỏi thăm đôi én thoa cài
Quán châu mấy lượt ban mai đi về?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trướng huệ thơm đài điện trúc thông
Cửa ngoài phụng khép, ngọc song rồng.
Mê sương ba dặm không bằng chất
Mặc áo năm thù chẳng lạnh hung.
La Thập trần gian may hẳn có
Vũ Uy thiên giới chắc là không.
Thoa đôi én trắng xin cho hỏi
Về quán bao lần mỗi rạng đông?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Màn huệ thơm lừng điện trúc tre
Cửa rồng, song ngọc phượng bay che
Không dò dễ lạc sương dày kín
Chẳng lạnh thường mang áo mỏng te
La Thập nhân gian đà có sẵn
Vũ Uy tiên giới chẳng cần chi
Hỏi thăm đôi én đầu thoa thử
Quán ngọc sáng về được mấy khi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đền đài thông trúc phủ màn hoa,
Song cửa phụng rồng bảo vệ nhà.
Không chất làm mê mây dặm thấp,
Lạnh lâu mặc ấm nặng năm tà (1).
Thôi La Thập hẳn đời người có,
Lưu Vũ Uy không chắc trời xa.
Xin hỏi thoa cài đôi én trắng,
Mấy lần quán ngọc mỗi sáng ra?


(1) tà: tà đầu, cùn, cụt, lụt, nhụt.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời