Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 18:33

三月十日流杯亭

身屬中軍少得歸,
木蘭花盡失春期。
偷隨柳絮到城外,
行過水西聞子規。

 

Tam nguyệt thập nhật Lưu Bôi đình

Thân thuộc trung quân thiểu đắc quy,
Mộc lan hoa tận thất xuân kỳ.
Thâu tuỳ liễu nhứ đáo thành ngoại,
Hành quá thuỷ tây văn tử quy.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hiếm khi về thân trong quân ngũ
Xuân sắp qua rụng hết mộc lan
Ra ngoài thành lén theo tơ liễu
Bờ tây sông nghe tử quy than

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thân thuộc nhà binh về hiếm khi,
Mộc lan hoa tận hết xuân kỳ.
Ngoài thành nhanh bước theo tơ liễu,
Đến tận bờ tây nghe tử quy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Quân ngũ thân về được mấy khi,
Mùa lan tàn úa lỡ xuân thì.
Ra thành lòng trộm theo tơ liễu,
Ngang bến buồn nghe tiếng tử quy.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Thưa về ấy bởi việc quân,
Mùa lan nở tận, tình xuân lỡ làng.
Trộm theo tơ liễu mơ màng,
Ngang sông nghe vọng giọng khàn tử quy.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Thân ở trong quân ít dịp về,
Xuân tàn lan cũng nở lê thê.
Lén theo tơ liễu ra thành dạo,
Nghe phía bờ tây cuốc gọi quê.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thân ở trong quân về mấy khi
Mộc Lan hoa héo tiếc xuân thì
Lén theo tơ liễu ra thành dạo
Vẳng quá bờ Tây tiếng tử quy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khó được về vì đang đăng lính
Mộc lan tàn xuân chính hết rồi
Theo tơ lén khỏi thành thôi
Phía tây sông bước, nghe loài cuốc kêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân ở trong quân về hiếm khi,
Mộc lan xuân hết hoa tàn đi.
Ngầm theo tơ liễu ra thành ngoại,
Đi quá bờ tây nghe tử quy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trong quân thân thuộc ít người về
Rụng hết mộc lan xuân lỡ thì
Lén theo bông liễu ngoài thành ngóng
Dòng tây bước quá tiếng chim về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời