Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 05/05/2010 19:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2010 00:27

自貺

陶令棄官後,
仰眠書屋中。
誰將五斗米,
擬換北窗風。

 

Tự huống

Đào lệnh khí quan hậu,
Ngưỡng miên thư ốc trung.
Thuỳ tương ngũ đẩu mễ,
Nghĩ hoán bắc song phong.


Bài này được làm vào khoảng năm Khai Thành thứ tư (839).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đào lệnh từ quan nghỉ
Thư phòng gối giấc say
Ai đem năm đấu gạo
Đổi được gió song này?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ khi Đào lệnh hồi quan
Phòng văn cao gối an nhàn giấc say
Năm thưng gạo có đáng gì
Làm sao đổi gió trăng này được đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đào Lệnh từ quan an nhàn nghỉ
Hiên ngang nằm say ngủ thư phòng
Ai đem gạo trắng năm thưng
Nghĩ rằng đổi được bắc phong qua rèm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đào lệnh sau khi bỏ chức quan
Quay về phòng sách ngủ an nhàn
Năm thưng gạo trắng nhờ ai đổi
Luồn gió lạnh từ song bắc lan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đào Tiềm bỏ chức quan
Phòng sách ngủ an nhàn
Đem gạo năm thưng đổi
Gió từ song bắc lan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi Đào lệnh bỏ quan về,
An giấc phòng văn cao gối kê.
Gạo trắng năm thưng ai muốn đổi,
Làm sao đổi được gió trăng kề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đào Tiềm sau lúc từ quan
Phòng thư nằm ngửa an nhàn ngủ yên
Năm đấu gạo đó ai thèm
Gió cửa sổ bắc bên rèm đổi sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời