Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/01/2011 01:27

即日(小苑試春衣)

小苑試春衣,
高樓倚暮暉。
夭桃惟是笑,
舞蝶不空飛。
赤嶺久無耗,
鴻門猶合圍。
幾家緣錦字,
含淚坐鴛機。

 

Tức nhật (Tiểu uyển thí xuân y)

Tiểu uyển thí xuân y,
Cao lâu ỷ mộ huy.
Yêu đào duy thị tiếu,
Vũ điệp bất không phi.
Xích Lĩnh cửu vô háo,
Hồng Môn do hợp vi.
Kỷ gia duyên cẩm tự,
Hàm lệ toạ uyên ky (cơ).

 

Dịch nghĩa

Vườn nhỏ ướm áo xuân,
Lầu cao đứng tựa trong ánh nắng chiều.
Chỉ có cành đào non tơ tươi cười,
Cánh bướm bay múa nào phải bay suông.
Đã lâu không có tin tức từ Xích Lĩnh báo về,
Hồng Môn còn lo chuyện quân binh vây khốn.
Bao nhiêu cô nàng dệt mãi bức gấm thư,
Nuốt lệ ngậm ngùi ngồi bên khung dệt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Khu vườn khoác áo xuân tươi,
Lầu cao dựa bóng chiều phơi nắng tà.
Đào tơ hé cánh môi hoa,
Có con bướm lượn bay ra bay vào.
Nơi Xích Lĩnh bặt âm hao,
Hồng Môn ải bắc lao xao quân thù.
Dệt thư nhung nhớ bao người,
Nuốt đôi dòng lệ lặng ngồi quay tơ.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn nhỏ xinh áo xuân mặc thử
Lầu cao như đứng tựa nắng chiều
Đào non duy nhất tươi cười
Bướm bay như múa phải nào bay suông
Xích Lĩnh tin lâu không nhận được
Hồng Môn đang trong cuộc bao vây
Nhiều nhà chữ gấm leo vào
Nuốt dòng lệ mặn buồn ngồi khung tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vườn thử áo Xuân vừa
Lầu chiều hong nắng thưa
Nhịp nhàng con bướm lượn
Mơn mởn nhánh đào tơ
Xích Lĩnh tin chưa báo
Hồng Môn trận sẵn chờ
Bao nhà viền bức gấm
Nuốt lệ bên khung tơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thử áo mới vườn Xuân
Lầu cao chiều xuống dần
Thướt tha con bướm lượn
Mơn mởn nhánh đào tân
Xích Lĩnh đợi tin tức
Hồng Môn dàn phục quân
Bao nhà đang dệt gấm
Bên cửi lệ trào dâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn xinh nhỏ ướm áo xuân,
Lầu cao đứng tựa trong ngần ánh dương.
Đào non tươi nở trong sương,
Bướm bay đâu phải bay suông múa nào.
Lâu không Xích Lĩnh tin vào,
Hồng Môn lo chuyện lao xao quân thù.
Bao nhiêu nàng dệt gấm thư,
Ngậm ngùi nuốt lệ khung tơ lặng ngồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời