送臻師其二

苦海迷途去未因,
東方過此幾微塵?
何當百臆蓮花上,
一一蓮花見佛身?

 

Tống Trăn sư kỳ 2

Khổ hải mê đồ khứ vị nhân,
Đông phương quá thử kỷ vi trần?
Hà đương bách ức liên hoa thượng,
Nhất nhất liên hoa kiến Phật thân?

 

Dịch nghĩa

Biển khổ đường mê vẫn chưa dứt được,
Từ phương Đông qua đó, chẳng hay là mấy kiếp vi trần?
Bao giờ trên trăm ức hoa sen nở,
Mỗi một hoa sen nở thấy thân đức Phật hiện?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Biển khổ đường mê còn vướng chân,
Phương Đông qua đó mấy vi trần?
Bao giờ trăm ức hoa sen nở,
Mỗi cánh sen vàng thấy Phật thân?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biển khổ vẫn chưa trừ nhân được
Qua phương Đông chẳng biết mấy kỳ
Bao giờ triệu đoá sen này
Thấy thân Phật hiện trên ngay cánh hồng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bể khổ đường mê chân lỡ sa
Phương Đông bao thuở bụi trần qua
Bao giờ trăm ức hoa sen nở
Thấy Phật hiện về trên mỗi hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biển khổ đường mê chưa dứt ra,
Phương Đông mấy kiếp bụi trần qua?
Bao giờ vạn ức hoa sen nở,
Đức Phật hiện về sen nở hoa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bể khổ đường mê chưa thấy gốc
Sang đông kiếp bụi mấy đời đây
Giờ đương trăm ức hoa sen nở
Mỗi mỗi đoá sen thân phật này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời