Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 14/01/2011 06:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 14/01/2011 06:50

送臻師其一

昔去靈山非拂席,
今來蒼海欲求珠。
楞伽頂上清涼地,
善眼仙人憶我無?

 

Tống Trăn sư kỳ 1

Tích khứ Linh Sơn phi phất tịch,
Kim lai thương hải dục cầu châu.
Lăng Già đỉnh thượng thanh lương địa,
Thiện nhãn tiên nhân ức ngã vô?

 

Dịch nghĩa

Kiếp trước nơi núi Linh Sơn, sư không phải là người bỏ chỗ ra về,
Đến nay sư vẫn muốn tìm ngọc nơi biển xanh thăm thẳm.
Trên đỉnh Lăng Già là nơi chốn thanh lương,
Không biết khi thiện nhãn tiên nhân về rồi có nhớ tôi chăng?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Kiếp trước Linh Sơn không bỏ chỗ,
Ngày nay biển thẳm muốn tìm châu.
Thanh lương trên đỉnh Lăng Già ấy,
Thiện nhãn tiên về có nhớ tôi?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Linh không bỏ về kiếp trước
Mà sao nay kiếm ngọc biển xanh
Lăng Già đỉnh thượng mát trong
Mắt tiên thánh thiện nhớ chăng kẻ này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nay trở lại tìm châu Thương Hải
Đã xa rồi chiếu trãi Linh Sơn
Lăng Già yên tỉnh đầu non
Người tiên độ thế có còn nhớ ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiếp trước Linh Sơn, sư chẳng rời,
Biển xanh tìm ngọc sư thăm nơi.
Lăng Già trên đỉnh thanh lương chốn,
Không biết tiên nhân có nhớ tôi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trước đến Linh Sơn chưa khỏi chỗ
Nay ra biển biếc muốn tìm châu
Lăng Già trên đỉnh đất thanh mát
Mắt thánh người tiên có nhớ ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời