席上作

淡雲輕雨拂高唐,
玉殿秋來夜正長。
料得也應憐宋玉,
一生惟事楚襄王。

 

Tịch thượng tác

Đạm vân khinh vũ phất Cao Đường,
Ngọc điện thu lai dạ chính trường.
Liệu đắc dã ưng liên Tống Ngọc,
Nhất sinh duy sự Sở Tương Vương.

 

Dịch nghĩa

Làn mây mỏng, mưa bay nhẹ tạt vào Cao Đường,
Mùa thu đến, nơi điện Ngọc, đêm như dài thêm.
Nếu liệu được thì cũng nên thương chàng Tống Ngọc,
Một đời sao chỉ biết phụng sự Sở Tương Vương?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Mưa rây mây thoảng ghé Cao Đường,
Đền Ngọc thu về đêm giá sương.
Sao chẳng đoái thương chàng Tống Ngọc,
Một đời riêng biết Sở Tương Vương.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây mưa nhỏ Cao Đường tạt nhẹ
Nơi điện vàng thu đến đêm trường
Xét ra Tống Ngọc đáng thương
Cả đời phục vụ Tương Vương hết mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mây mỏng Cao Đường mưa nhẹ rơi
Mùa thu điện ngọc đêm dài trôi.
Xét ra Tống Ngọc nên thương được
phụng sự Sở vương suốt một đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cao Đường mưa nhẹ mây cài
Thu về điện ngọc đêm dài dày sương
Xem ra Tống Ngọc đáng thương
Trung thành với Sở Tương Vương một đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa bay mây mỏng, tạt Cao Đường,
Điện Ngọc thu về lạnh đêm trường.
Liệu cũng nên thương chàng Tống Ngọc,
Một đời phụng sự Sở Tương Vương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mây thưa mưa nhẹ thoảng Cao Đường
Điện ngọc đêm dài thu vấn vương
Nếu được có nên thương Tống Ngọc
Một đời phụng sự Sở Tương Vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời