15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
10 bài trả lời: 9 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 19/03/2014 08:27

夕陽樓

花明柳暗繞天愁,
上盡重城更上樓。
欲問孤鴻向何處,
不知身世自悠悠。

 

Tịch Dương lâu

Hoa minh liễu ám nhiễu thiên sầu,
Thướng tận trùng thành cánh thướng lâu.
Dục vấn cô hồng hướng hà xứ,
Bất tri thân thế tự du du.

 

Dịch nghĩa

Hoa rõ hay liễu mờ cũng chỉ làm ta buồn dai dẳng,
Leo hết các tầng thành, cuối cùng cũng tới lầu.
Xin hỏi con chim hồng cô đơn kia, mi đang bay về đâu?
Như ta chẳng biết thân phận ra sao trong cõi bao la này.


Nguyên chú: “Tại Huỳnh Dương, thị sở tri kim Toại Ninh Tiêu thị lang mục Huỳnh Dương nhật tác hĩ” 在熒陽,是所知今遂寧簫侍郞牧熒陽日作矣 (Ở Huỳnh Dương, làm hôm Tiêu thị lang là người từng quen biết nhau ở Toại Ninh đi làm quan ở Huỳnh Dương).

Huỳnh Dương nay ở tây nam huyện Thành Cao, tỉnh Hà Nam. Toại Ninh là trị sở Toại Châu, nay ở huyện toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Tiêu thị lang tức Tiêu Hoán. Sách Cựu Đường thư - Văn Tông kỷ chép: “Năm Đại Hoà thứ 7, Cấp sự trung Tiêu Hoán làm thứ sử Trịnh Châu, rồi vào làm Hình bộ thị lang. Tháng sáu năm Đại Hoà thứ 9, bị biếm làm thứ sử Toại Châu”. Lầu Tịch dương xây dựng lúc Tiêu Hoán làm thứ sử Trịnh Châu. Lúc Tiêu làm quan ở Trịnh Châu, nhà thơ và ông kết bạn nhau, được Tiêu tri ngộ, nên tự chú là “sở tri”. Bài thơ được làm vào mùa thu năm thứ 9 của niên hiệu Đại Hoà (835) sau khi Tiêu Hoán bị biếm ra Toại Châu. Phùng Hạo nói: “Nỗi tự thương mình, thương họ Tiêu đều nằm trong lời thơ đó, đau xót đến nhập thần.” (Ngọc Khê Sinh thi tập tiên chú)

Tịch Dương lâu là ngôi lầu nổi tiếng ngang hàng với Hoàng Hạc lâu 黃鶴樓, Nhạc Dương lâu 岳陽樓, Quán Tước lâu 鸛雀樓,... được các thi nhân đến thăm và đề thơ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu mờ hoa sáng trời sầu
Trùng Thành vượt hết lên lầu chờ ai
Hồng cô đơn cuối biển dài
Như mình thân thế miệt mài, về đâu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

bổ sung chú thích :D

原注:在熒陽.是所知今遂寧簫侍郞牧熒陽日作矣.
Nguyên chú: Tại Huỳnh Dương. Thị sở tri kim Toại Ninh Tiêu thị lang mục Huỳnh Dương nhật tác hĩ.
(Tịch Dương lầu ở Huỳnh Dương. Bài thơ được làm hôm Tiêu thị lang, là người từng quen biết nhau ở Toại Ninh, đi làm quan ở Huỳnh Dương.)

Huỳnh Dương nay ở tây nam huyện Thành Cao, tỉnh Hà Nam. Toại Ninh là trị sở Toại Châu, nay ở huyện toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên.
Tiêu thị lang tức Tiêu Hoán. Sách "Cựu Đường thư, Văn Tông kỷ" chép: "Năm Đại Hoà thứ 7, Cấp sự trung Tiêu Hoán làm thứ sử Trịnh Châu, rồi vào làm Hình bộ thị lang. Tháng sáu năm Đại Hoà thứ 9, bị biếm làm thứ sử Toại Châu". Lầu Tịch dương xây dựng lúc Tiêu Hoán làm thứ sử Trịnh Châu. Lúc Tiêu làm quan ở Trịnh Châu, nhà thơ và ông kết bạn nhau, được Tiêu tri ngộ, nên tự chú là "sở tri". Bài thơ được làm vào mùa thu năm thứ 9 của niên hiệu Đại Hoà (835) sau khi Tiêu Hoán bị biếm ra Toại Châu. Phùng Hạo nói: "Nỗi tự thương mình, thương họ Tiêu đều nằm trong lời thơ đó, đau xót đến nhập thần." (Ngọc Khê Sinh thi tập tiên chú).


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Trời buồn liễu thảm hoa sầu,
Thành cao dạo hết, lên lầu trông nhau.
Cánh hồng bay bổng về đâu,
Nào hay thân thế buồn đau đáu buồn.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Liễu xanh hoa thắm vướng mây sầu,
Lên hết thành cao tiếp đến lầu.
Muốn hỏi cánh bằng nơi chốn trọ,
Thương mình chưa biết dạt về đâu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa hay liễu cũng buồn dai dẳng
Leo mãi rồi rốt cũng tới lầu
Hồng cô đơn, mi về đâu?
Như ta thân phận cơ hầu đắng cay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu mờ hoa rạng dẳng dai sầu
Lên hết thành cao tiếp đến lầu
Chiếc nhạn về đâu vời vợi bóng
Thân nầy trôi dạt biết về đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Hoa nọ liễu kia chỉ gợi sầu
Tầng thành leo mãi bước vô lầu
Chim hồng lẻ bóng, bao la cõi
Biết phận ta giờ thuộc chốn đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hoa tươi, liễu ám, trời sầu
Mấy thành lên tận, mấy lầu leo cao
Cánh hồng lẻ khuất phương nào
Biết mình rồi sẽ lạc vào nơi đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu mờ hoa rõ cũng buồn lâu,
Leo hết tầng thành, cũng tới lầu.
Hỡi cánh hồng đơn đâu chốn trọ?
Phận mình chẳng biết giạt về đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Liễu mờ hoa sáng quanh trời rầu
Lên hết tầng thành lên tiếp lầu
Muốn hỏi chim hồng đâu hướng tới
Thân mình chẳng biết vẫn phiêu du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời