Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 02:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2010 23:21

贈劉司戶

江風吹浪動雲根,
重碇危檣白日昏。
已斷燕鴻初起勢,
更驚騷客後歸魂。
漢廷急詔誰先入,
楚路高歌自欲翻。
萬里相逢歡復泣,
鳳巢西隔九重門。

 

Tặng Lư tư hộ

Giang phong xuy lãng động vân căn,
Trọng đính nguy tường bạch nhật hôn.
Dĩ đoạn yên hồng sơ khởi thế,
Canh kinh tao khách hậu quy hồn.
Hán đình cấp chiếu thuỳ tiên nhập,
Sở lộ cao ca tự dục phiên.
Vạn lý tương phùng hoan phục khấp,
Phượng sào tây cách cửu trùng môn.


Bài này tác giả làm vào khoảng đầu niên hiệu Hội Xương (841).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Gió ngàn bạt sóng động chân mây
Chiều tối neo thuyền, bóng lắt lay
Đã dứt đường bay hồng nhạn ấy
Làm kinh nẻo lại khách thơ này
Hán triều cấp triệu, ai vào trước?
Sở lộ cuồng ca, ý muốn xoay
Vạn lý tương phùng vui lại khóc
Phụng sào ngăn cách cửu trùng tây


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thổi sóng chân mây xa tít
Thuyền buồm cao che mát mặt trời
Yên hồng đã cắt thế rồi
Còn làm kinh hãi những người thơ văn
Vua Hán triệu ai vào thăm trước?
Đất Sở cuồng sĩ hát nghêu ngao
Gặp nhau buồn tủi biết bao
Trung thần tây cách trông theo cửu trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Gió sông bạt sóng động chân mây
Neo nặng, buồm cao che bóng ngày
Mới dứt đường bay hồng nhạn ấy
Thêm kinh hồn vía khách thơ này
Hán cung hạ chiếu vời ai đến
Sở lộ vang ca muốn tự xoay
Ngàn dặm gặp nhau vui muốn khóc
Cửu trùng, phượng đã bỏ về Tây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió sông sóng động chân mây,
Buồm cao neo nặng, ban ngày bóng che.
Đường bay hồng nhạn dứt về,
Càng kinh hồn khách thơ ghê lúc này.
Hán triều chiếu trước vời ai,
Ca vang đường Sở muốn xoay tự mình.
Gặp nhau vui, khóc dặm nghìn,
Cửu trùng, phượng đã lánh mình về Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời