Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
17 bài trả lời: 17 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 19:59

早起

風露澹清晨,
簾間獨起人。
鶯花啼又笑,
畢竟是誰春。

 

Tảo khởi

Phong lộ đạm thanh thần,
Liêm gian độc khởi nhân.
Oanh đề hoa hựu tiếu,
Tất cánh thị thuỳ xuân?

 

Dịch nghĩa

Gió lặng sương êm, sớm mai mát mẻ
Trong rèm có người một mình tỉnh dậy
Chim oanh hót, hoa lại cười
Cảnh xuân thực ra dành cho ai?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió nhẹ sương tan buổi sớm mai
Một mình thức giấc vén rèm coi
Hoa cười oanh hót vui trong nắng
Thử hỏi dáng xuân là của ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sớm mai sương nhạt gió hoà
Vén rèm thức dậy mình ta dạo ngoài
Oanh ca ríu rít hoa cười
Biết ai hưởng vẻ xuân này nữa đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sớm nay gió nhẹ sương lành
Trong rèm tỉnh giấc một mình ta thôi
Oanh hoa vui vẻ hót cười
Suy đi nghĩ lại xuân thời là ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sương sớm gió lâng lâng
Vén màn dậy một thân
Hoa cười, oanh cất tiếng
Rốt cuộc của ai xuân?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Gió sương chiều sớm lạt
Trong mành dậy một người
Hoa cười oanh lại gáy
Trọn hết xuân vì ai?


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió nhẹ sương tan sớm
Vén rèm thức giấc coi
Hoa cười oanh hót rộn
Thử hỏi xuân cho ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương êm gió lặng, mát ban mai,
Tỉnh dậy một mình, rèm vén ngay.
Oanh hót, hoa cười, chim ríu rít,
Cảnh xuân thực sự dành cho ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]