Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 08:18

宿晉昌亭聞驚禽

羈緒鰥鰥夜景侵,
高窗不掩見驚禽。
飛來曲渚煙方合,
過盡南塘樹更深。
胡馬嘶和榆塞笛,
楚猿吟雜橘村砧。
失群掛木知何限,
遠隔天涯共此心。

 

Túc Tấn Xương đình văn kinh cầm

Ky tự quan quan dạ cảnh xâm,
Cao song bất yểm kiến kinh cầm.
Phi lai khúc chử yên phương hợp,
Quá tận nam đường thụ cánh thâm.
Hồ mã tê hoà Du tái địch,
Sở viên ngâm tạp Quất thôn châm.
Thất quần quải mộc tri hà hạn,
Viễn cách thiên nhai cộng thử tâm.

 

Dịch nghĩa

Lòng lữ khách man mác trong đêm lan dần
Cửa sổ cao không đóng, thấy con chim e sợ
Bay qua bãi sông quanh co, khói vừa phủ kín
Vượt đến ao nam, cây càng rậm rạp
Ngựa Hồ hoà với tiếng sáo ải Du
Vượn Sở hú lẫn với tiếng chày giặt áo thôn Quất
Lạc đàn nương cây biết đến bao giờ thôi
Ta cũng mang tấm lòng ấy ở nơi chân trời xa cách

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lữ khách đêm thâu dạ sắt se
Cửa cao chẳng đóng thấy chim e
Bay về bến ngoặt sương mù toả
Qua đến ao nam cây rậm che
Sáo ải ngựa Hồ xen lẫn vọng
Chày quê vượn Sở nhịp hoà nghe
Lạc bầy nương cội lênh đênh mãi
Lưu lạc lòng ta cũng rụt rè


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đêm, lòng rối rắm tăng dần,
Thấy con chim sợ bay gần trước song.
Bay qua khói phủ bãi sông,
Ao nam, bay đến cây trồng thâm u.
Ngựa Hồ hí, sáo ải Du,
Vượn bên Sở hú, chầy Thu vang rồi.
Lạc đàn, biết lúc nào thôi,
Ta nay tâm ấy, chân trời cách xa!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng khách trọ cô đơn đêm xuống
Cửa sồ cao không đóng chim e
Bay qua bãi khói phủ che
Đến ao nam có khóm tre um tùm
Ngựa Hồ hí sáo Du hoà hợp
Vượn Sở kêu, thôn Quất chày vang
Mi nương cây lúc lạc đàn
Giống như tâm sự ta mang chốn này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khách cô đơn bóng tối lan dần
không khép song nhìn chim ngại ngần.
Vượt khói mây mù qua bãi khúc
Băng rừng cây rậm đến ao nam
Ải Du sáo quyện ngựa Hồ hí
Thôn Quất chày khua vượn Sở than.
Lạc tựa cây bao giờ hết hạn
Như lòng này ở góc xa xăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trừng trừng mắt gửi bóng đêm dày
Hé cửa cao nhìn chim hoảng bay
Bãi ngoặt về ngang mờ khói phủ
Ao Nam qua tới rậm cây bày
Ngựa reo dưới ải hoà hơi sáo
Vượn hú ngoài thôn rối nhịp chày
Một kiếp long đong còn mấy hạn
Cuối trời phương ấy tấm lòng đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trừng trừng khách gửi mắt đêm dài,
Cửa sổ không đóng, chim sợ bay.
Vượt đến ao nam, cây rậm rạp,
Bay qua sông uốn, khói che đầy.
Ngựa Hồ hoà sáo Du biên ải,
Vượn Sở hú thôn Quất tiếng chày.
Đàn lạc nương cây còn mấy kiếp,
Chân trời xa cách tấm lòng đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời