宿駱氏亭寄懷崔雍崔袞

竹塢無塵水檻清,
相思迢遞隔重城。
秋陰不散霜飛晚,
留得枯荷聽雨聲。

 

Túc Lạc thị đình ký hoài Thôi Ung, Thôi Cổn

Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh,
Tương tư điều đệ cách trùng thành.
Thu âm bất tản sương phi vãn,
Lưu đắc khô hà thính vũ thanh.

 

Dịch nghĩa

Luỹ trúc không vương bụi, mái hiên xanh bên bờ nước,
Nhớ nhau ở chốn xa xôi cách trở thành trì.
Bóng thu râm mát không tan, sương bay hết,
Chỉ còn lại sen tàn khô nghe tiếng mưa.


Thôi Ung, Thôi Cổn là con của Thôi Nhung 崔戎, anh em họ của Lý Thương Ẩn. Lạc thị đình là ngôi nhà lớn có hoa viên của họ Lạc tại Trường An.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiên xanh bờ nước trúc ngời sương,
Nhớ chốn xa xôi cách trở đường.
Sương hết bóng râm thu mát mẻ,
Sen tàn còn lại tiếng mưa vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bụi không xóm trúc nước hiên trong
Trùng lớp cách thành xa nhớ mong
Bóng rợp thu tàn sương xuống muộn
Sen khô nghe được tiếng mưa lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]