宿駱氏亭寄懷崔雍崔袞

竹塢無塵水檻清,
相思迢遞隔重城。
秋陰不散霜飛晚,
留得枯荷聽雨聲。

 

Túc Lạc thị đình ký hoài Thôi Ung, Thôi Cổn

Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh,
Tương tư điều đệ cách trùng thành.
Thu âm bất tản sương phi vãn,
Lưu đắc khô hà thính vũ thanh.

 

Dịch nghĩa

Luỹ trúc không vương bụi, mái hiên xanh bên bờ nước,
Nhớ nhau ở chốn xa xôi cách trở thành trì.
Bóng thu râm mát không tan, sương bay hết,
Chỉ còn lại sen tàn khô nghe tiếng mưa.


Thôi Ung, Thôi Cổn là con của Thôi Nhung 崔戎, anh em họ của Lý Thương Ẩn. Lạc thị đình là ngôi nhà lớn có hoa viên của họ Lạc tại Trường An.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của TiêuVăn @Mặc hương

Trúc xanh, hiên mái soi hồ,
Tương tư cách trở thành ô trùng trùng.
Bóng thu loang ánh sương rung,
Tàn sen nghe tiếng lạnh lùng mưa rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bụi trúc sạch không, nước dưới hiên,
Tương tư xa cách biết bao miền.
Bóng thu không tản, sương bay hết,
Chỉ tiếng mưa dồn trút lá sen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Hiên nước trong xanh trúc mướt bờ
Xa xôi cách trở nhớ khôn vừa
Bóng thu bảng lảng chiều sương đổ
Còn mỗi sen tàn hóng tiếng mưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hiên soi nước biếc, trúc bóng ngời
Bao thành xa cách nhớ chẳng vơi
Bóng thu vương vấn, chiều sương xuống
Còn lá sen khô hứng mưa rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nước biếc bờ hiên lũy trúc đưa
Nhớ nhau xa cách lớp thành xưa.
Bóng thu chưa khuất, sương chiều xuống
Còn lại sen tàn nghe tiếng mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tre, nước hiên trong bụi chẳng dưa,
Thành trùng xa bặt nhớ khôn vừa.
Bóng thu ảm đạm, sương chiều xuống,
Còn lại sen tàn rõ tiếng mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khôi

Bên hiên trúc biếc mặt hồ
Nhớ nhau cách trở mấy bờ thành xa
Hơi thu vẩn bóng chiều tà
Tàn sen lắng tiếng mưa sa lạnh lùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hong Lau mong

Đến đây nhờ Hồng Lâu Mộng, sen tàn nghe rốn tiếng mưa rơi

21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Luỹ tre sạch bụi, nước hiên trong
Nhớ bạn nơi xa cách ngàn trùng
Thu mãi âm u, sương chiều xuống
Lá sen xào xạc trong mưa rung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hiên soi dòng biếc, trúc ngời xanh
Biết mấy tương tư cách mấy thành
Bảng lảng hơi thu sương xuống chậm
Còn sen tàn lắng tiếng mưa nhanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối