Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 03/04/2010 23:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 03/04/2010 23:19

西南行卻寄相送者

百里陰雲覆雪泥,
行人只在雪雲西。
明朝驚破還鄉夢,
定是陳倉碧野雞。

 

Tây nam hành khước ký tương tống giả

Bách lý âm vân phúc tuyết nê,
Hành nhân chỉ tại tuyết vân tê (tây).
Minh triêu kinh phá hoàn hương mộng,
Định thị Trần Thương bích dã kê.

 

Dịch nghĩa

Trăm dặm mây mờ tuyết đổ như bùn,
Người ra đi trong trời tây đầy mây và tuyết.
Buổi sáng làm tan giấc mộng về quê của của ta,
Chính là tiếng gáy của gà hoang ở Trần Thương.


Tháng 11 năm thứ hai niên hiệu Khai Thành đời Đường Văn Tông (937), tiết độ sứ Nam Đạo Sơn Tây, quan doãn Hưng Nguyên (nay là thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây) là Lệnh Hồ Sở bệnh nặng, cấp triệu Lý Thương Ẩn đến để thay ông thảo di biểu. Lúc ấy, Lý Thương Ẩn ở Trường An, Hưng Nguyên nằm ở phía tây nam Trường An, nên bài thơ có tựa là "tây nam hành". Bạn bè đưa tiễn, đến Trần Thương (nay là thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây) mới từ biệt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Mây mờ muôn dặm tuyết như bùn,
Lữ khách phương đoài, mây tuyết tuôn.
Giấc mộng hồi hương tan nát hết,
Tiếng gà gáy sớm ở Trần Thương.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Mưa mù bùn tuyết mấy thôi đường,
Đón khách trời tây mưa tuyết tuôn.
Giục vỡ giấc mơ về cố quận,
Chính là gà gáy phía Trần Thương.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cả trăm dặm tuyết bùn mây xám
Một mình đi ảm đạm trời tây
Mộng về quê, vỡ sáng nay
Thì ra gà gáy đầu ngày Trần Thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trăm dặm mù mây bùn tuyết pha
Hướng Tây đi tới tuyết mây nhoà
Sáng nay đứt mộng về quê cũ
Chỉ tại Trần Thương rộn tiếng gà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm dặm mây mờ tuyết tựa bùn,
Người đi mây tuyết trời tây tuôn.
Hoài hương giấc mộng ta tan sáng,
Tiếng gáy gà Trần Thương nghe buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bóng mây trăm dặm che bùn tuyết
Chỉ hướng người đi tây tuyết mây
Sáng sớm mộng về quê sợ phá
Gà hoang biếc gáy Trần Thương đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời