霜月

初聞征雁已無蟬,
百尺樓高水接天。
青女素娥俱耐冷,
月中霜裏鬥嬋娟。

 

Sương nguyệt

Sơ văn chinh nhạn dĩ vô thiền,
Bách Xích lâu cao thuỷ tiếp thiên.
Thanh Nữ, Tố Nga câu nại lãnh,
Nguyệt trung sương lý đấu thiền quyên.

 

Dịch nghĩa

Mới thấy nhạn, ve đã hết kêu rồi
Trên lầu cao trăm xích nhìn nước liền trời
Những thiếu nữ xinh đẹp cùng chịu lạnh
Trong sương dưới trăng đùa giỡn với nhau


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nhạn xa vừa trỗi, tiếng ve lơi,
Trăm thước lầu cao, nước tiếp trời.
Thanh Nữ, Tố Nga từng chịu rét,
Trong trăng giữa móc vẫn đua tươi.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lỗi giải thích

Lưu Hằng là tên riêng của Hán Văn Đế, không phải Hán Vũ Đế. Vũ Đế là cháu nội Văn Đế lận.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhạn đi, ve đã ngừng rồi,
Lầu cao trăm thước, nước trời tiếp nhau.
Tố Nga, Thanh Nữ lạnh đâu,
Trong trăng - sương giá, tranh nhau đẹp hoài...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạn vừa kêu ve sầu ngừng trước
Từ lầu cao trời nước một màu
Thanh, Nga chịu lạnh ngang nhau
Người trăng, kẻ khói đua màu đẹp xinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tiếng nhạn vừa bay, ve bặt lời
Lầu cao trăm thước nước liền trời
Những cô gái trẻ nề chi lạnh
Dưới nguyệt trong sương đọ sắc chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khi nhạn tới ve sầu bặt tiếng
Từ lầu cao thấy nước hoà trời
Tố Nga, Thanh Nữ đều quen lạnh
Kẻ nguyệt người sương tranh đẹp tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mới bặt tiếng ve vời cánh nhạn
Lầu cao trăm thước nước liền trời
Tố Nga, Thanh Nữ đâu ghê lạnh
Dưới nguyệt trong sương đọ sắc chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ve đã hết kêu, nhạn thấy rồi,
Lầu cao trăm xích, nước liền trời.
Tố Nga, Thanh Nử cùng quên lạnh,
Dưới nguyệt trong sương đùa giỡn chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghe mới nhạn xa ve đã hết
Lầu cao trăm thước nước liền trời
Tố Nga, Thanh Nữ đều ưa lạnh
Trăng với sương đọ sắc đẹp khoe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]