Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 05/05/2010 20:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2010 00:30

初食筍呈座中

嫩籜香苞初出林,
於陵論價重如金。
皇都陸海應無數,
忍剪凌雲一寸心。

 

Sơ thực duẩn trình toạ trung

Nộn thác hương bao sơ xuất lâm,
Ư lăng luận giá trọng như câm (kim).
Hoàng đô lục hải ưng vô số,
Nhẫn tiễn lăng vân nhất thốn tâm?

 

Dịch nghĩa

Măng non trong bọc thơm mới nhú khỏi đất rừng,
Ở đất Lăng này, măng đắt như vàng.
Nhưng nơi phồn hoa đô hội lại nhiểu vô kể,
Ai đã nhẫn tâm cắt đi cái chi vươn lên mây cao này?


Tác giả làm bài này trong thời gian đang phuc vụ dưới trướng quan quan sát sứ Thôi Nhung ở Lăng Châu. Lý Thương Ẩn có tài nhưng lận đận trên nấc thang danh vọng, nên vịnh măng để nói thay lòng mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Xanh mượt hương thơmkhawsp núi đồng
Ô Lăng ngã giá tựa vàng ròng
Hoàng đô sản vật nhiều vô kể
Nỡ cắt tấc lòng vượt cõi không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Măng non vừa lú khỏi rừng hoang
Ở đất Lăng măng đắt tựa vàng
Nhưng chốn phồn hoa đầy chợ bán
Nỡ lòng cắt đứt chí cao thăng?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mấy nụ măng rừng, hương ngát bao
Lăng Châu định giá đáng vàng trao
Phồn hoa sản vật nhiều vô kể
Nỡ cắt tấc lòng mong vượt cao

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Măng non mới nhú khỏi rừng hoang,
Ở đất Lăng này, măng tựa vàng.
Đô hội phồn hoa nhiểu chốn lắm,
Nhẫn tâm ai cắt vươn mây tầng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bẹ non chồi ngát rừng vừa nhú
Đem đến Ư Lăng giá đáng vàng
Rừng trúc kinh thành không đếm xuể
Tấc lòng xuyên mây nỡ cắt chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời