崇讓宅讌作

露如微雨下前池,
風過迴塘萬竹悲。
浮世本來多聚散,
紅蕖何事亦離披。
悠揚歸夢惟燈見,
護落生涯獨酒知。
豈到白頭長只爾,
嵩陽松雪有心期。

 

Sùng Nhượng trạch yến tác

Lộ như vi vũ há tiền trì,
Phong quá hồi đường vạn trúc bi.
Phù thế bản lai đa tụ tán,
Hồng cừ hà sự diệc ly pha.
Du dương quy mộng duy đăng kiến,
Hộ lạc sinh nhai độc tửu tri.
Khởi đáo bạch đầu trường chỉ nhĩ,
Tung dương tùng tuyết hữu tâm kỳ.

 

Dịch nghĩa

Móc rơi như mưa phùn xuống ao đằng trước,
Gió thổi đường đê cong làm hàng trúc đau thương.
Ở cõi đời nổi trôi này, từ xưa đã có nhiều tụ hợp ly tán,
Sen hồng vì sao cũng tả tơi xơ xác?
Mộng về êm đềm chỉ có đèn thấy,
Làm ăn thất bại chỉ có rượu hay biết.
Chẳng lẽ tới bạc đầu rồi mà cứ mãi như thế này sao?
Thông và tuyết ở phía nam núi Tung đang chờ đợi ta.


Tung sơn là ngọn ở giữa trong quần thể năm ngọn của Ngũ Nhạc.

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương rơi nhẹ xuống ao đằng trước
Gió đê lay hàng trúc bi thương
Ở đời ly hơp lẽ thường
Sen hồng sao lại như đương hao gầy
Mộng êm đềm chỉ cây đèn thấy
Việc làm ăn phải quấy rượu hay
Bạc đầu đâu mãi thế này
Núi Tung thông tuyết hiện nay đang chờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trước ao lất phất giọt mưa sương
Gió thổi quanh đê vạn trúc buồn.
Cõi thế từ xưa nhiều tụ tán
Sen hồng vì cớ lại bay tung.
Vui vầy mơ mộng riêng đèn chứng
Cực nhọc sinh nhai chỉ rượu cùng.
Há đến bạc đầu luôn khổ mãi
Lòng mong tùng tuyết phía nam Tung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sương như mưa nhỏ trước ao bay
Buồn gió quanh bờ vạn trúc lay
Cõi thế vốn từng phen cách hợp
Sen hồng sao lại cứ hao gầy
Mộng quê khắc khoải riêng đèn thấy
Sinh kế tàn suy chỉ rượu hay
Đầu chớm bạc còn cô lẽ vậy
Non Tung tùng tuyết thấu lòng này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước ao lấm tấm giọt mưa sương,
Gió thổi đê cong trúc tổn thương.
Cõi thế nổi trôi xưa tụ tán,
Sen hồng xơ xác nay tình thường?
Êm đềm mơ mộng riêng đèn thấy,
Thất bại làm ăn chỉ rượu vương.
Chẳng lẽ bạc đầu mà mãi thế?
Chờ ta thông tuyết núi nam Tung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời