Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/08/2010 03:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 01/08/2010 03:37

崇讓宅東亭醉後沔然有作

曲岸風雷罷,
東亭霽日涼。
新秋仍酒困,
幽興暫江鄉。
搖落真何遽,
交親或未忘。
一帆彭蠡月,
數雁塞門霜。
俗態雖多累,
仙標發近狂。
聲名佳句在,
身世玉琴張。
萬古山空碧,
無人鬢免黃。
驊騮憂老大,
鶗鴂妒芬芳。
密竹沈虛籟,
孤蓮泊晚香。
如何此幽勝,
淹臥劇清漳。

 

Sùng Nhượng trạch đông đình tuý hậu miến nhiên hữu tác

Khúc ngạn phong lôi bãi,
Đông đình tễ nhật lương.
Tân thu nhưng tửu khốn,
U hứng tạm Giang Hương.
Dao lạc chân hà cự,
Giao thân hoặc vị vong.
Nhất phàm Bành Lãi nguyệt,
Sổ nhạn tái môn sương.
Tục thái tuy đa luỹ,
Tiên tiêu phát cận cuồng.
Thanh danh giai cú tại,
Thân thế ngọc cầm trương.
Vạn cổ sơn không bích,
Vô nhân mấn miễn hoàng.
Hoa lưu ưu lão đại,
Đề quyết đố phân phương.
Mật trúc trầm hư lại,
Cô liên bạc vãn hương.
Như hà thử u thắng,
Yêm ngọa kịch Thanh Chương.

 

Dịch nghĩa

Bên đồi sấm gió đã ngừng,
Đình đông trời quang đãng mát mẻ.
Sang thu rồi vẫn vùi trong men rượu,
Hứng thú thanh tao tạm gửi ở làng Giang Hương.
Hơi thu hiu hắt lòng buồn bã,
Bạn bè thân giao có người chưa quên được.
Trắng sáng ở hồ Bành Lãi chỉ có một cánh buồm trôi,
Sương rơi dày như ở quan ải, mấy cánh nhạn bay qua.
Lòng phàm tục tuy mang nhiều nỗi luỵ,
Nhưng cốt tiên lắm lại như kề với ngông cuồng.
Tiếng tăm còn trong câu thơ hay,
Thân thế trên đường đời như đàn ngọc phải so dây cho vừa.
Rừng xanh muôn thuở vẫn còn xanh,
Kiếp người không ai tránh khỏi chuyện tóc hoá vàng.
Ngựa hoa lưu cũng còn e ngại tuổi già,
Chim cuốc hay ganh với hoa thơm.
Vườn trúc dày gió thổi làm vang tiếng sáo du dương,
Trong hồ mấy đoá sen lẻ loi còn toả hương muộn.
Còn gì hơn cảnh thanh u,
Uống say nằm ngất ngưởng bên bờ Thanh Chương.


Sùng Nhượng trạch: nhà của Vương Mậu Nguyên ở phường Sùng Nhượng, Lạc Dương. Bài này được làm năm Hội Xương thứ năm (845).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Bên đồi sấm gió thôi vang,
Đình đông trời rạng chứa chan nắng vàng.
Sang thu rượu cứ uống tràn,
Hứng thanh tao tạm gởi làng bên sông.
Hơi thu hiu hắt cõi lòng,
Thân giao những tưởng theo dòng đời xuôi.
Trăng Bành Lãi một thuyền trôi,
Sương rơi quan ải khơi vơi nhạn về.
Lòng phàm mang luỵ nhiêu khê,
Cốt tiên lắm lại như kề cuồng say.
Tiếng tăm còn với thơ hay,
Đường đời đàn ngọc so dây cho lành.
Rừng xanh muôn thuở vẫn xanh,
Kiếp người ai khỏi mai thanh hoá ngà.
Ngựa hay luống sợ tuổi già,
Cuốc kêu ganh với ngàn hoa nội đồng.
Trúc dày lắng tiếng du dương,
Sen hồng cuối hạ vương hương trong hồ.
Còn gì hơn cảnh thanh u,
Nằm say ngất ngưởng bên bờ Thanh Chương.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Bờ sông giông sấm lặng,
Đình đông nắng dạt dào.
Thu sang vùi giấc rượu,
Giang Hương khúc thanh tao.
Hơi thu hiu hắt dạ,
Bạn cũ dễ quên nào.
Buồm côi trăng Bành Lãi,
Sương dày cánh nhạn chao.
Lòng phàm tuy khổ luỵ,
Cốt tiên cuồng tiêu dao.
Danh thơm nhờ câu chữ,
Thân thế lựa lòng nhau.
Núi xanh ngàn năm biếc,
Tóc bạc tránh làm sao.
Ngựa hùng còn ngại tuổi,
Chim quyên ghét hoa chào.
Trúc dày vang sáo gió,
Hồ sen hương muộn trao.
Tìm đâu u tịch ấy,
Thanh Chương cứ say nhào!


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bãi bờ yên gió sấm
Tạnh mát mái đình đông
Nát rượu Thu vừa chớm
Hứng thầm gửi xóm sông
Tình xưa tơ tưởng mãi
Nên nỗi hắt hiu lòng
Buồm lẽ trăng Bành Lãi
Nhạn bầy sương ải phong
Theo đời nhiều hệ luỵ
Thoát tục chút cuồng ngông
Thế dựa cung đàn sửa
Danh nhờ giai điệu thông
Núi xanh xanh vạn thuở
Tóc bạc mấy ai mong
Ngựa Ký lo già bệnh
Chim Quyên ghét cỏ nồng
Trúc dày trầm gió sáo
Hương muộn nhạt sen đồng
Đâu cảnh buồn như vậy
Say nằm khèo bến sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên bờ sấm gió đã ngưng,
Đình đông quang đãng đón mừng mát thay.
Sang thu vùi rượu men say,
Thanh tao hứng gửi làng này Giang Hương.
Hơi thu hiu hắt buồn vương,
Bạn bè thân thiết người thường chưa quên.
Trăng hồ Bành Lãi cánh thuyền,
Sương dày quan ải, nhạn chuyền bay qua.
Lòng phàm tục luỵ bao la,
Cốt tiên tin lắm lại ra ngông cuồng.
Câu thơ tăm tiếng còn buông,
Đường đời thân thế so luôn dây đàn.
Rừng xanh muôn thuở xanh ngàn,
Kiếp người ai tránh hoá vàng tóc mây.
Ngựa hoa e ngại già ngây,
Hoa thơm ganh với quyên hay trong vườn.
Trúc dày gió sáo du dương,
Trong hồ sen lẻ toả hương muộn cành.
Còn gì hơn cảnh u thanh,
Uống say ngất ngưởng bến thành Thanh Chương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời