Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 14/01/2011 06:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 14/01/2011 06:27

歸來

舊隱無何別,
歸來始更悲。
難尋白道士,
不見惠禪師。
草徑蟲鳴急,
沙渠水上遲。
卻將波浪眼,
清曉對紅梨。

 

Quy lai

Cựu ẩn vô hà biệt,
Quy lai thuỷ cánh bi.
Nan tầm Bạch đạo sĩ,
Bất kiến Huệ thiền sư.
Thảo kính trùng minh cấp,
Sa cừ thuỷ thướng trì.
Khước tương ba lãng nhãn,
Thanh hiểu đối hồng lê.

 

Dịch nghĩa

Nơi ẩn cư ngày trước không có gì khác,
Trở về rồi càng thấy buồn.
Khó tìm được Bạch đạo sĩ,
Cũng chẳng thấy Huệ thiền sư.
Tiếng trùng kêu rền rĩ trong lối đi liếp cỏ,
Dòng nước nơi ngòi cát dâng chậm chạp.
Lại đem ánh mắt đầy sóng,
Mai sớm ngắm cây hồng lê.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Chốn ẩn xưa nào khác,
Trở về càng buồn thay.
Khó tìm Bạch đạo sĩ,
Chẳng thấy Huệ thiền sư.
Lối cỏ trùng rền rĩ,
Bờ ao nước liếp đầy.
Mắt trong đầy ngọn sóng,
Mai sớm ngắm hồng lê.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi ẩn cũ không gì khác trước
Trở về càng thấy bực và buồn
Bạch ông đạo sĩ khó tìm
Nhìn quanh chẳng thấy Huệ thiền sư đâu
Tiếng trùng kêu trong lau gấp gáp
Nước dòng lên ngòi cát chậm rì
Lại đem sóng mắt sầu bi
Sớm mai buồn ngắm cây lê trái hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nơi ẩn xưa nào khác
Buồn về lại chốn đây
Khó tìm ra đạo sĩ
Đâu gặp lại sư thầy
Lối cỏ trùng kêu gấp
Bờ ao nước chậm đầy
Lê hồng trong nắng sớm
Cho sóng mắt nào cay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ẩn cư ngày trước khác đâu,
Về rồi càng thấy buồn rầu hơn thôi.
Khó tìm Bạch đạo sĩ rồi,
Huệ thiền sư cũng biết nơi nào tìm.
Tiếng trùng rền rĩ cỏ im,
Nước nơi ngòi cát im lìm chậm trôi.
Lại đem ánh mắt sóng dồi,
Sớm mai đứng ngắm nụ chồi hồng lê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời