Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 02:51

關門柳

永定河邊一行柳,
依依長髮故年春。
東來西去人情薄,
不為清陰減路塵。

 

Quan môn liễu

Vĩnh Định hà biên nhất hàng liễu,
Y y trường phát cố niên xuân.
Đông lai tây khứ nhân tình bạc,
Bất vị thanh âm giảm lộ trần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Vĩnh Định bên sông liễu mượt mà
Rờn rờn khoe mãi sắc xuân qua
Đông tây lai vãng tình người bạc
Bóng mát chẳng hoài rũ bụi xa


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vĩnh Định bên sông liễu một hàng
Vẫn tơ dài rũ mỗi xuân sang
Đông lui tây tới tình người bạc
Bóng mát không che bớt bụi đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu phất phơ bên bờ sông Vĩnh
Như tóc dài của những năm xưa
Đông tây xuôi ngược người qua
Chẳng vì râm bớt gây ra bụi đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vĩnh Định bờ sông liễu sắp hàng,
Phất phơ tơ liễu sắc xuân sang.
Đông tây lui tới tình đen bạc
Bóng mát chẳng làm giảm bụi trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vĩnh Định bên sông liễu một hàng
Tóc dài năm cũ xuân còn vương
Tây đi đông đến tình người bạc
Chẳng để bóng cây giảm bụi đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời