過招國李家南園其一

潘岳無妻客為愁,
新人來坐舊粧樓。
春風猶自疑聯句,
雪絮相和飛不休。

 

Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên kỳ 1

Phan Nhạc vô thê khách vị sầu,
Tân nhân lai toạ cựu trang lâu.
Xuân phong do tự nghi liên cú,
Tuyết nhứ tương hoà phi bất hưu.

 

Dịch nghĩa

Phan Nhạc mất vợ, buồn bã thân làm khách,
Người mới đến ngồi nơi lầu trang cũ.
Gió xuân còn ngờ câu thơ đẹp,
Tơ liễu và bông tuyết hoà nhau bay chẳng ngừng.


Chiêu Quốc phường là nơi ở của Lý Mông. Lý Mông đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 5, làm rể nhà quyền quý. Cũng là nơi ở của vị tiết độ sứ Lý Hoàn. Con rể của Vương Mậu Nguyên cũng có hai người họ Lý. Ở đây không biết tác giả chỉ ai. Cả hai bài thơ đều diễn tả tình cảm nhung nhớ người thân của Lý Thương Ẩn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Phan Nhạc sầu tình thân lẻ loi,
Lầu hoa chốn cũ bóng hồng soi.
Gió xuân hẳn ngại câu thơ đẹp,
Tớ tuyết chan hoà bay chẳng thôi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Không vợ sầu thân khách ngẩn ngơ
Chốn xưa, người mới dựa lầu mơ
Gió xuân ngở giống thơ liên cú
Để tuyết không ngừng bay với tơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phan Nhạc vợ vong sầu làm khách
Người mới ngồi bên vách lầu trang
Còn ngờ câu đẹp gió xuân
Tơ cùng hoa tuyết chẳng ngừng bay bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phan Nhạc khách buồn vợ mất rồi,
Lầu trang người mới đến ngồi chơi.
Gió xuân còn ngỡ câu thơ đẹp,
Tơ liễu tuyết hoa hoà chẳng ngơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Phan Nhạc vợ không khách cảm thương
Đến thăm chốn cũ ghé lầu trang
Gió xuân còn ngỡ bài liên cú
Bông liễu tuyết bay chẳng lúc dừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời