15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: ong (5)

Đăng bởi Vanachi vào 12/04/2009 02:43

小苑華池爛漫通,
後門前檻思無窮。
宓妃腰細才勝露,
趙後身輕欲倚風。
紅壁寂寥崖蜜盡,
碧簷迢遞霧巢空。
青陵粉蜨休離恨,
長定相逢二月中。

 

Phong (I)

Tiểu uyển hoa trì lạn mạn thông,
Hậu môn tiền hạm tứ vô cùng.
Mật phi yêu tế tài thắng lộ,
Triệu hậu thân khinh dục ỷ phong.
Hồng bích tịch liêu nhai mật tận,
Bích thiềm điều đệ vụ sào không.
Thanh Lăng phấn điệp hưu ly hận,
Trường định tương phùng nhị nguyệt trung.

 

Dịch nghĩa

Vườn nhỏ, ao tươi tốt, đâu đâu cũng có bóng bay tới lui,
Cửa sau, hiên trước, nơi nào ý tứ cũng khôn nguôi.
Mật phi eo nhỏ hơn hơi sương,
Hoàng hậu Triệu Phi Yến thân nhẹ nhàng như có thể tựa vào ngọn gió.
Khi trở về nơi tường hồng lặng lẽ, mật từ núi cao đã bị người lấy mất hết,
Dưới thềm xanh xa xôi, tổ bị phá sạch không.
Tại Thanh Lăng, bướm phấn đã nguôi mối hận chia lìa,
Lại hẹn sẽ về gặp lại khi tháng hai sang.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vườn nhỏ ao rờn, rợp bóng bay,
Cửa sau hiên trước ý khôn ngoai.
Mật phi eo nhỏ hơn sương thoảng,
Triệu hậu thân nhàn tựa gió lay.
Tường khuất mật thơm đà mất hết,
Mái xa tổ vắng cũng tan rồi.
Thanh Lăng bướm phấn thôi ly hận,
Lại hẹn trở về tiết tháng hai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vườn nhỏ ao xinh bay tứ tung
Cửa sau hiên trước hứng vô cùng
Mật phi eo mỏng hơn sương sớm
Triệu hậu mình thon mặc gió đông
Tổ trống xa mờ sương mái biếc
Mật khô lặng lẽ vách tường hồng
Thanh Lăng, phấn bướm nguôi ly hận
Hẹn tháng hai về thoả nhớ mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn nhỏ ao xinh đều lui tới
Nơi cửa hiên ý mới vô song
Mật phi eo nhỏ hơn sương
Triệu Phi hoàng hậu tựa làn gió lay
Tường hồng vắng núi nay hết mật
Trên thềm xanh tổ mất không còn
Thanh Lăng bướm phấn nguôi hờn
Hẹn cùng gặp lại khi tròn tháng hai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn nhỏ, ao tươi rợp bóng bay,
Cửa sau, hiên trước, ý khôn bày.
Mật phi eo nhỏ hơn sương sớm,
Triệu hậu nhẹ thân gió cũng lay.
Tường lặng mật ngon người lấy hết,
Thềm xanh tổ vắng sạch không bày.
Thanh Lăng, bướm phấn sao nguôi hận?
Lại hẹn sẽ về sang tháng hai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời