Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/01/2011 02:47

訪隱

路到層峰斷,
門依老樹開。
月從平楚轉,
泉自上方來。
薤白羅朝饌,
松黃暖夜杯。
相留笑孫綽,
空解賦天台。

 

Phỏng ẩn

Lộ đáo tằng phong đoạn,
Môn y lão thụ khai.
Nguyệt tòng bình sở chuyển,
Tuyền tự thượng phương lai.
Giới bạch la triêu soạn,
Tùng hoàng noãn dạ bôi.
Tương lưu tiếu Tôn Xước,
Không giải phú Thiên Thai.

 

Dịch nghĩa

Đường lên đến hết tầng núi,
Cửa mở ra bên cội cây.
Trăng chuyển theo những ngọn cây,
Suối như đổ từ cõi trên xuống.
Buổi sáng bay thức ăn rau giới trắng,
Đêm xuống uống chén rượu thông vàng.
Cùng nhau cười Tôn Xước,
Uổng công nghĩ ra bài phú Thiên Thai.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đường đến non cao dứt,
Cửa toang dựa cội già.
Trăng xoay theo ngọn bãi,
Suối đổ tự trời xa.
Bữa sớm bày rau giới,
Chén đêm ấm sắc hoa.
Cùng nhau cười Tôn Xước,
Uổng nghĩ phú Thiên Thai.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hết đường lên đỉnh mây
Cửa dưới gốc cây bày
Dòng suối, phương trời lạnh
Bụi gai, bóng nguyệt gầy
Sáng mâm rau giới luộc
Đêm chén rượu tùng say
Cùng trách cười Tôn Xước
Phú Thiên Thai viết sai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường lên đến núi thì vừa hết
Cửa mở ra bên liếp cây già
Trăng theo cây ngọn la đà
Suối như đổ xuống từ xà trời cao
Buổi sáng bày cơm rau giới trắng
Đêm cùng nâng ly uống rượu thông
Cùng cười ông Xước họ Tôn
Thiên Thai bài phú bàn suông vắn dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường lên đến hết núi mây,
Mở ra cánh cửa bên cây cội già.
Ngọn cây trăng chuyển xa xa,
Suối như đổ xuống từ đà cõi trên.
Sáng bày rau giới trắng lên,
Rượu thông vàng uống chén đêm xuống rồi.
Cùng nhau Tôn Xước vui cười,
Thiên Thai bài phú nghĩ đời uổng công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời