訪隱者不遇成二絕其二

城郭休過識者稀,
哀猿啼處有柴扉。
滄江白石樵漁路,
日暮歸來雨滿衣。

 

Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 2

Thành quách hưu qua, thức giả hy,
Ai viên đề xứ hữu sài phi.
Thương giang bạch thạch tiều ngư lộ,
Nhật mộ quy lai vũ mãn y.

 

Dịch nghĩa

Thành đô chớ đến vì ít người tri kỷ,
Vượn buồn kêu khắp chốn, vọng vào cửa sài.
Lối đi của người tiều phu, ông chài có sỏi trắng, sông xanh,
Chiều tối trở về, nước mưa ướt đẫm cả áo.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Chớ đến thành đô, tri kỷ thưa,
Nỉ non vượn hú, cửa tre đưa.
Ngư tiều lối sỏi bên dòng biếc,
Chiều tối quay về áo đẫm mưa.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Phố thị chưa qua vì vắng bạn,
Vượn buồn kêu động cửa tre lơi.
Sông xanh đá trắng ngư tiều bước,
Chiều tối về mưa đẫm áo người.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thị thành đừng đến, bạn hiếm hoi,
Vượn hú đó đây vọng cửa sài.
Sõi trắng sông xanh, ngư tiều dạo,
Đường về mưa tối đẫm áo ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiếm tri âm, thị thành không thú
Tới nhà cây vượn hú rừng sâu
Đường mòn vắng vẻ, người đâu?
Chiều về áo ướt, đẫm đầu nước mưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Phố thị về chi, ai biết ta?
Cửa sài vượn hú, giọng buồn xa
Đường sông, lối sỏi, tiều ngư đến
Áo đẫm mưa đêm trở lại nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành đô không đến, ít tri âm,
Vọng cửa sài buồn tiếng vượn ầm.
Lối sỏi ngư tiều sông núi chốn,
Trở về, chiều áo nước mưa thâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngưng qua phố thị người quen ít
Ở chốn cửa phên vượn hú buồn
Đá trắng sông xanh tiều lái lối
Quay về ướt áo mưa chiều buông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời