訪隱者不遇成二絕其一

秋水悠悠侵野扉,
夢中來數覺來稀。
玄蟬聲盡葉黃落,
一樹冬青人未歸。

 

Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 1

Thu thuỷ du du xâm dã phi,
Mộng trung lai sổ, giác lai hy.
Huyền thiền thanh tận diệp hoàng lạc,
Nhất thụ đông thanh nhân vị quy.

 

Dịch nghĩa

Nước (hơi) thu mờ mờ nhẹ nhàng lọt vào cửa sài,
Trong mơ ta thường thấy đến nơi này, nhưng tỉnh giấc thì ít khi đến.
Ve sầu mùa thu đã dứt tiếng, lá cây vàng úa rơi rụng,
Một cội tùng đông xanh biếc, người chưa về.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Hơi thu lảng bảng đến phòng không,
Thường đến trong mơ, thức biếng lòng.
Lắng tiếng ve sầu vàng lá rụng,
Tùng xanh một cội giữa trời đông.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Cửa trúc hơi thu phủ nhạt nhoà,
Mộng thường gần gũi, thực thời xa.
Ve sầu im tiếng thu vàng rụng,
Riêng cội tùng xanh vẫn đón ta.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Dìu dịu hơi thu lọt chấn song,
Mơ thời dạo cảnh, tỉnh thời không.
Ve ngưng cho lá vàng rơi rụng,
Người chẳng về thăm, lẻ cội tùng.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bàng bạc hơi thu, cửa nhạt nhoà
Hiếm khi về lại, mộng thường qua
Ve vừa dứt tiếng, rơi vàng lá
Đông vẫn xanh tùng, người mãi xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lọt cửa cây hơi thu bảng lảng
Mộng thường thăm, khi tỉnh ít thôi
Ve dứt tiếng, lá vàng rơi
Cây đông xanh biếc, người thời đi đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước thu mờ nhẹ lọt song sài,
Chỉ thấy trong mơ ta đến đây.
Dứt tiếng ve thu cây úa rụng,
Tùng đông xanh biếc, người chưa quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mờ ảo nước thu lấn cửa sài
Mấy lần mơ đến, tỉnh đôi khi
Ve đen kêu đến lá vàng rụng
Cây lá xanh đông người chửa về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời