富平少侯

七國三邊未到憂,
十三身襲富平侯。
不收金彈拋林外,
卻惜銀床在井頭。
彩樹轉燈珠錯落,
繡檀回枕玉雕鎪。
當關不報侵晨客,
新得佳人字莫愁。

 

Phú Bình thiếu hầu

Thất quốc tam biên vị đáo ưu,
Thập tam thân tập Phú Bình hầu.
Bất thu kim đạn phao lâm ngoại,
Khước tích ngân sàng tại tỉnh đầu.
Thái thụ chuyển đăng châu thác lạc,
Tú đàn hồi chẩm ngọc điêu sưu.
Đương quan bất báo xâm thần khách,
Tân đắc giai nhân tự Mạc Sầu.

 

Dịch nghĩa

Bảy nước, ba biên giới, chưa lo ngại,
Được tập ấm tước Phú Bình hầu năm mới 13 tuổi.
Đạn đúc bằng vàng bắn chơi ngoài bìa rừng không nhặt lại,
Nhưng tiếc cho gầu bằng bạc dùng kéo nước giếng.
Trụ đèn bảy màu kết bằng châu báu,
Gối đầu làm bằng gỗ đàn hương chạm trổ tinh vi.
Người coi cửa không báo cáo khách tới vào buổi sáng,
Đó là người đẹp tên Mạc Sầu.


Tác giả viết bài này khoảng năm 825 trong đời vua Đường Kính Tông. Kính Tông lên ngôi ở tuối 16, hoang dâm vô độ, không thiết gì triều chính, bị hoạn quan âm mưu giết chết lúc tuổi mới 19. Phú Bình hầu là tước vua nhà Hán phong cho Trương An Thế. Phú Bình thiếu hầu là tước đương nhiên được tập ấm cho con là Trương Phóng sau khi cha mất. Trong bài, tác giả mượn Phú Bình thiếu hầu để ám chỉ vua đương thời là Kính Tông.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba biên bảy nước chưa lo ngại
Ấm thiếu hầu năm mới mười ba
Đạn vàng chơi bỏ xa hoa
Lại thương gầu bạc đem ra giếng dùng
Trụ đội đèn kết bằng châu báu
Gối đàn hương chạm khéo trổ tinh
Khách vào lính gác không trình
Thì ra người đẹp nức danh Mạc Sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Bảy nước, ba biên, đáng ngại à
Phú Bình tập ấm tuổi mười ba
Đạn vàng bắn tập đâu thèm nhặt
Gầu bạc đứt dây tiếc của là
Châu báu bảy màu đèn kết trụ
Đàn hương tinh xảo gối đầu nha
Khách vào bơ lác người coi cửa
Chẳng phải Mạc Sầu dám thế a!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bảy nước, ba biên có ngại đâu
Mười ba tập ấm Phú Bình hầu
Đạn vàng chơi bỏ ngoài rừng vắng
Gàu bạc tiếc cài trước giếng sâu
Châu báu chen màu, đèn kết trụ
Gỗ đàn chạm ngọc, gối kê đầu
Khách thăm sáng sớm không người báo
Được gặp giai nhân gọi Mạc Sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bảy nước, ba biên chưa ngại đâu,
Mười ba được kế Phú Bình hầu.
Đạn vàng chơi bắn rừng không nhặt,
Kéo nước tiếc dùng bạc chế gầu.
Châu báu bảy màu đèn kết trụ,
Đàn hương chạm trổ gối trên đầu.
Khách vào buổi sáng không canh cửa,
Gặp được mỹ nhân ấy Mạc Sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời