15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/07/2010 01:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 19/07/2010 00:42

破鏡

玉匣清光不復持,
菱花散亂月輪虧。
秦臺一照山雞後,
便是孤鶯罷舞時。

 

Phá kính

Ngọc hạp thanh quang bất phục trì,
Lăng hoa tán loạn nguyệt luân khuy.
Tần đài nhất chiếu sơn kê hậu,
Tiện thị cô oanh bãi vũ thì.

 

Dịch nghĩa

Chiếc gương hộp ngọc còn giữ làm chi nữa,
Hoa lăng tán loạn, bóng nguyệt khuyết mòn.
Từ sau khi gà rừng soi bóng ở đài Tần,
Thì là lúc con oanh cô lẻ múa xong.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Gương trong tráp ngọc giữ chi đây,
Tan tác hoa lăng bóng nguyệt gầy.
Từ lúc gà kia soi bóng nhảy,
Ta làm oanh lẻ thảm kêu bầy.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Hộp ngọc gương ngà giữ nữa chi,
Hoa lăng rơi loạn nguyệt gầy đi.
Từ em dứt bóng không soi nữa,
Ta lẻ thân oanh ngắm nỗi gì.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tráp ngọc, gương đồng hết giữ đây
Hoa lăng bay loạn, nguyệt hao gầy
Lầu Tần một thuở soi gà núi
Oanh lẽ đâu còn thiết múa may

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gương hộp ngọc giữ làm chi nữa
Trăng khuyết mòn, tan rữa hoa lăng
Đài Tần soi bóng gà rừng
Cũng là hết múa chim oanh lẻ bầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gương trong hộp ngọc giữ chi đây,
Tán loạn hoa lăng bóng nguyệt gầy.
Tần điện gà rừng soi bóng chiếu,
Con oanh lẻ múa xong tìm bầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gương trong, hộp ngọc chẳng lưu lại
Hoa ấu tan tác trăng khuyết tròn
Sau lúc đài Tần gà núi chiếu
Vừa khi ngừng múa hoàng oanh đơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời