日日

日日春光鬥日光,
山城斜路杏花香。
幾時心緒混無事,
得及遊絲百尺長。

 

Nhật nhật

Nhật nhật xuân quang đấu nhật quang,
Sơn thành tà lộ hạnh hoa hương.
Kỷ thì tâm tự hỗn vô sự,
Đắc cập du ty bách xích trường.

 

Dịch nghĩa

Ngày ngày ánh xuân vẫn là ánh trời thu nhỏ
Hương hoa hạnh bay trên dốc thành núi
Đến khi nào mối rối tâm tư dứt đây
Để được như sợi trăm thước tơ trời bay


Tiêu đề bài này có nơi chép là "Xuân quang" 春光.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngày ngày ánh xuân tỏ ánh trời,
Dốc lên thành núi hạnh hương rơi.
Khi nào mối rối tâm tư dứt,
Để được như trăm thước tơ trời!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Sáng xuân tỏ với sáng trời,
Dốc thành núi, hạnh hương rơi ngày ngày.
Khi nào lòng rối dứt đây?
Được như trăm thước sợi bay tơ trời!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng xuân đấu vẻ xuân từng bữa
Hương hạnh thơm bên cửa thành đưa
Tâm hồn đôi lúc vô tư
Tựa như trăm thước lửng lơ tơ trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày ngày bừng loá ánh xuân vàng
Thành núi đường quanh hoa hạnh hương
Muôn mối tâm tư chừng đã dứt
Tơ trời trăm thước toả trăm phương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sáng sáng sắc xuân ửng sắc trời
Đường lên thành núi, hạnh hương rơi
Bao giờ gỡ mối lòng đang rối
Đu sợi tơ trời trăm thước chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày ngày xuân sắc ánh màu trời,
Hoa hạnh hương bay dốc núi khơi.
Mối rối tâm tư nào chấm dứt?
Được như trăm thước sợi tơ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xuân quang mgày mỗi đọ dương quang
Thành núi đường nghiêng hoa hạnh hương
Vô sự mấy khi lòng rối loạn
Thoả chơi trăm thước sợi tơ lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời