Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 03:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2010 11:21

壬申閏秋題贈烏鵲

繞樹無依月正高,
鄴城新淚濺雲袍。
幾年始得逢秋閏,
兩度填河莫告勞。

 

Nhâm Thân nhuận thu đề tặng Ô Thước

Nhiễu thụ vô y nguyệt chính cao,
Nghiệp Thành tân lệ tiễn vân bào.
Kỷ niên thuỷ đắc phùng thu nhuận,
Lưỡng độ trấn hà mạc cáo lao.


Bài này được tác giả làm vào năm Đại Trung thứ 6 (852). Năm này nhuận tháng 7 nên chim quạ hai lần bắc cầu sông Ngân. Sách Thông giám nhật lục chép: Năm Đại Trung thứ 6 nhuận tháng 7.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Quạ nhiễu cây ngàn, nguyệt vút cao
Nghiệp Thành lệ mới ướt vân bào
Bao năm mới được ngày thu nhuận
Chẳng ngại gian lao nối nhịp cầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chờn vờn cánh quạ bóng trăng cao
Thành Nghiệp sầu tuôn đẫm áo mây
Thu nhuận mấy năm mừng gặp được
Cầu Ngân nối nhịp chẳng kêu nài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vờn cây không đậu, sáng trăng cao
Thành Nghiệp người đi lệ ướt bào
Thu nhuận biết bao năm gặp lại
Lấp sông hai độ mặc gian lao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng đang lên, quanh cây không đáp
Ướt áo mây lệ đất Nghiệp Thành
Gặp nhau tháng nhuận bao năm?
Hai lần cầu bắc mà không than phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trăng lên ô thước quẩn quanh cây
Lệ mới Nghiệp Thành ướt áo mây
Thu nhuận bao năm thì gặp lại
Cầu Ngân hai lượt chẳng nề xây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây ngàn quạ lướt, trăng trời cao,
Lệ mới Nghiệp Thành ướt áo bào.
Mới gặp bao năm thu tháng nhuận,
Nhịp cầu nối chẳng ngại gian lao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Không đỗ trăng cao quanh quẩn cây
Nghiệp Thành lệ mới thấm khăn ai
Mấy năm mới gặp tháng thu nhuận
Hai lượt cầu sông bắc ngại gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời