月夕

草下陰蟲葉上霜,
朱欗迢遰壓湖光。
兔寒蟾冷桂花白,
此夜姮娥應斷腸。

 

Nguyệt tịch

Thảo hạ âm trùng diệp thượng sương,
Chu lan điều đệ áp hồ quang.
Thố hàn thiềm lãnh quế hoa bạch,
Thử dạ hằng nga ưng đoạn trường.

 

Dịch nghĩa

Côn trùng núp bóng dưới hoa, sương phủ trên mặt lá,
Lan can sơn son xa vời đè lên ánh nước hồ.
Thỏ lạnh, cóc giá, hoa quế trắng,
Đêm nay Hằng Nga chắc cũng buồn đứt ruột.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Dưới cỏ dế rền, lá đẫm sương
Đường son xa áp mặt hồ gương
Thố thiềm, hoa quế, lạnh lùng, trắng
Đêm ấy Hằng Nga luống đoạn trường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Dưới cỏ sương dầm dế gọi nhau,
Bờ son soi loáng mặt hồ chao.
Đêm nay khí lạnh tràn cung quế,
Chắc hẳn Hằng Nga đứt ruột sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới cỏ dế ran lá đẫm sương
Đường son soi bóng nước hồ trong
Thềm trăng lạnh buốt màu hoa quế
Đêm ấy Hằng Nga nát bấy lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Dưới cỏ dế rền, lá ngậm sương
Hiên son xa ánh mặt hồ gương
Trăng vàng lạnh chiếu cành hoa trắng
Đêm ấy Hằng Nga cũng đoạn trường

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương phủ cây, côn trùng dưới cỏ
Áp hồ lan can đỏ xa xa
Lạnh run thỏ cóc quế hoa
Hằng Nga dường cũng xót xa đêm này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dưới cỏ côn trùng, lá đọng sương
Lan can đỏ ánh mặt hồ son
Giá băng thỏ cóc,hoa trinh trắng
Chị Nguyệt đêm nay đứt ruột buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dế núp bóng cây, sương phủ hoa,
Lan can hồng ánh nước hồ xa.
Lạnh băng thỏ, cóc, quế hoa trắng,
Vầng nguyệt đêm nay buồn lệ sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dế trong rễ cỏ sương trên lá
Hiên đỏ in hồ ánh nước xa
Thỏ lạnh cóc băng hoa quế trắng
Đêm nay đứt ruột với hằng nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời