月夜重寄宋華陽姊妹

偷桃竊藥事難兼,
十二城中鎖綵蟾。
應共三英同夜賞,
玉樓仍是水精簾。

 

Nguyệt dạ trùng ký Tống Hoa Dương tỷ muội

Thâu đào thiết dược sự nan kiêm,
Thập nhị thành trung toả thái thiềm.
Ưng cộng tam anh đồng dạ thưởng,
Ngọc lâu nhưng thị thuỷ tinh liêm.

 

Dịch nghĩa

Trộm đào, cắp thuốc, cả hai đều khó vô cùng,
Vầng trăng đẹp bị nhốt trong toà thành cao mười hai tầng.
Giá được cùng ba nàng ngắm trăng đêm nay,
Lầu ngọc mà sao vẫn là nơi màn thuỷ tinh (ở cấm cung).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Trộm đào, cắp thuốc, khó vô cùng,
Thập nhị thành cao, trăng sáng trong.
Giá được ba nàng cùng thưởng nguyệt,
Mà sao lầu ngọc hệt thâm cung?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Trộm đào, cắp thuốc, khó khăn sao,
Trăng mộng thành cao khoá kín màu.
Ước được ba nàng cùng chuyện vãn,
Ngọc lầu sao vẫn tựa cung sâu?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Trộm đào, hái thuốc khó như nhau,
Ai nhốt trăng nơi chục nóc lầu.
Giá được ba nàng đêm ngắm cảnh,
Lầu vàng chứ phải cấm cung đâu?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cắp thuốc trộm đào là chuyện khó
Thành cao vòi vọi khoá vầng trăng
Giá như thưởng nguyệt cùng người đẹp
Lầu ngọc mà sao tựa cấm cung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cắp thuốc khó như hái trộm đào
Mười hai lầu khoá bóng trăng cao
Muốn ba nàng tối cùng chung ngắm
Lầu ngọc chính là cung cấm sao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trộm đào cắp thuốc đều là khó
Vầng trăng xinh nhốt ở thành cao
Cùng ba nàng thưởng trăng nào
Rèm trên lầu ngọc trong màu thuỷ tinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trộm thuốc cắp đào thật khó khăn
Mười hai thành nhốt trọn vầng trăng
Thưởng trăng muốn đủ ba nàng ngắm
Lầu ngọc thuỷ tinh rèm rũ ngăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cắp thuốc, trộm đào, chuyện khó thay,
Vầng trăng ai nhốt thành cao dày.
Ước cùng ba mỹ nhân du ngoạn,
Lầu ngọc mà như cung cấm đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lấy thuốc trộm đào việc khó cùng
Mười hai lầu quách khoá cung hằng
Muốn cùng ba vị trăng đêm ngắm
Lầu ngọc vẫn có rèm sáng trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời