Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 02:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2010 11:11

玉山

玉山高與閬風齊,
玉水清流不貯泥。
何處更求迴日馭,
此中兼有上天梯。
珠容百斛龍休睡,
桐拂千尋鳳要棲。
聞道神仙有才子,
赤簫吹罷好相攜。

 

Ngọc sơn

Ngọc sơn cao dữ Lãng Phong tề,
Ngọc thuỷ thanh lưu bất trữ nê.
Hà xứ canh cầu hồi nhật ngự,
Thử trung kiêm hữu thượng thiên thê.
Châu dung bách hộc long hưu thuỵ,
Đồng phất thiên tầm phượng yếu thê.
Văn đạo thần tiên hữu tài tử,
Xích tiêu xuy bãi hảo tương huề.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Ngọc Sơn cao ngất tày Lương Phong
Ngọc Thuỷ trong ngần chẳng bụi rong
Đâu chốn tìm mong xe chở nhật
Nơi này hẳn có gác lên không
Ngọc ngời trăm hộc rồng thao thức
Đồng vút ngàn tầm phụng ruổi dong
Nghe nói thần tiên tài tử lắm
Xích tiêu dứt khúc nắm tay cùng


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Núi Ngọc, Lương Phong ngất ngưỡng cao
Không bùn, Ngọc Thuỷ nước xanh màu
Xe mang vầng nhật về nơi ấy
Thang đến cõi tiên dựa chốn nao?
Ngàn thước ngô đồng chờ phượng đậu
Trăm bao châu ngọc ẩn rồng chầu
Thần tiên cũng có duyên tài tử
Tiếng sáo ngưng rồi về với nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Ngọc Sơn cao bằng núi Lãng
Suối không bùn nước lặng trong veo
Mặt trời xe tới khi nào
Nơi này còn có thang cao tới trời
Trăm hộc ngọc rồng chưa ngơi giấc
Ngô đồng cao mời mọc phượng về
Thần tiên nghe nói tình ghê
Tiếng tiêu vừa dứt đề huề nắm tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngọc Sơn cao ngót Lương Phong,
Trong ngần Ngọc Thuỷ chẳng rong rêu tràn.
Đâu nơi vầng nhật xe mang,
Nơi này hẳn có gác thang tới trời.
Ngọc rồng trăm hộc thức ngời
Ngô đồng cao vút phụng vời ruổi dong.
Thần tiên nghe nói thong dong,
Xích tiêu vừa dứt đồng lòng nắm tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời