15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2009 19:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/04/2009 20:02

南朝

地險悠悠天險長,
金陵王氣應瑤光。
休誇此地分天下,
只得徐妃半面妝。

 

Nam triều

Địa hiểm du du thiên hiểm trường,
Kim Lăng vương khí ứng dao quang.
Hưu khoa thử địa phân thiên hạ,
Chỉ đắc Từ phi bán diện trang.

 

Dịch nghĩa

Địa thế hiểm trở lại có sông Trường Giang phân cách,
Kinh đô Kim Lăng lại có khí thiêng lập vương nghiệp.
Chẳng cần có đất đai hiểm trở mới chia đôi thiên hạ được,
Mà chỉ cần có Từ phi trang điểm nửa mặt.


Sau đời Tam Quốc, nhà Tấn thống nhất được Trung Hoa năm 265, nhưng chỉ 52 năm sau, những phiên tộc nổi lên ở phía bắc, dồn nhà Tấn về phương nam, lập ra chính quyền mới ở phương bắc. Trung Hoa lại bị chia đôi thành Nam triều và Bắc triều. Nhà Tuỳ thống nhất lại Trung Hoa năm 581. Sáu triều đại kế tiếp nhau ở Nam triều đều đóng đô ở Kim Lăng, nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vượng khí Kim Lăng như Bắc đẩu
Đất trời hiểm trở vững sơn hà
Chớ khoe đất ấy giành thiên hạ
Chỉ được Từ phi nửa mặt hoa


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất đai hiểm trở sông ranh dài
Vương khí Kim Lăng thịnh vạn đời
Thiên hạ chia đôi đâu đất hiểm
Mà nhờ nửa mặt Từ phi phai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất trời thế hiểm vững vàng
Kim Lăng vượng khí hào quang chói loà
Tranh giành thiên hạ chớ khoe
Từ Phi một nửa mặt hoa đáng gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hiểm trở, đất trời rộng trãi xa
Kim Lăng vương khí toả chan hoà
Khoe chi đất ấy chia thiên hạ
Chỉ được Từ phi nửa mặt hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiểm trở Trường Giang thế cách ngăn,
Khí thiêng vương nghiệp dựng Kim Lăng.
Chẳng cần thế hiểm chia thiên hạ,
Cần mặt Từ phi nửa điểm trang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đất trời hiểm trở mênh mang cõi
Vương khí Kim Lăng ngọc sáng ngời
Thôi khoác đất này tranh đế nghiệp
Từ Phi mặt phấn nửa bên thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời