木蘭花

洞庭波冷曉侵雲,
日日征帆送遠人。
幾度木蘭舟上望,
不知元是此花身。

 

Mộc lan hoa

Động Đình ba lãnh hiểu xâm vân,
Nhật nhật chinh phàm tống viễn nhân.
Kỷ độ mộc lan chu thượng vọng,
Bất tri nguyên thị thử hoa thân.

 

Dịch nghĩa

Động Đình buổi sớm sóng lạnh muốn trùm lên cả mây mù
Ngày ngày những cánh buồm đưa tiễn khách đi xa
Mấy độ lên thuyền mộc lan trông ngóng khách
Có biết đâu rằng mình cũng làm thân đưa khách như thuyền mà thôi


Tương truyền bài thơ này do một bữa tiệc quan Thứ sử tỉnh Hồ Nam tổ chức hội các tân khách và liêu thuộc cùng uống rượu làm thơ. Lý Thương Ẩn trên đường vào Thục, được biết vào dự và góp bài thơ này. Khi quan Thứ sử biết danh tính người làm thơ liền ra quán trọ đón mời. Nhưng Lý Thương Ẩn đã đi xa rồi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sáng lạnh Động Đình sóng sát mây
Buồm xa ngày mỗi tiễn người đi
Mộc Lan thuyền đã bao lần ngóng
Đâu biết thân hoa vốn gốc này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Mây che sóng lạnh mặt hồ
Tiễn người theo cánh buồm xa mỗi ngày
Thuyền hoa mấy độ trông vời
Nào hay man mác hoa trôi giữa giòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Động Đình sóng lạnh lấn mây nhoà
Mỗi bữa đưa người, buồm lướt xa
Mấy độ lên thuyền lan ngóng khách
Biết đâu thân cũng phận bèo hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Động Đình sóng lạnh trùm mây,
Ngày ngày tiễn khách buồm lay đưa người.
Mấy lần ngóng khách thuyền vơi,
Biết đâu mình cũng nổi trôi như thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Động Đình buổi sớm lạnh trùm mây,
Tiễn khách buồm đưa ngày cuối ngày.
Mấy độ mộc lan thuyền ngóng đợi,
Thân mình tiễn khách, khách thuyền đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Động Đình sớm sớm mây che
Ngày ngày buồm tiễn đưa người đi xa
Mộc Lan, mấy độ ngắm hoa
Thân ta biết có vốn là hoa chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]