漫成五章其三

生兒古有孫征虜,
嫁女今無王右軍。
但問琴書終一世,
何如旗蓋仰三分。

 

Mạn thành ngũ chương kỳ 3

Sinh nhi cổ hữu Tôn chinh lỗ,
Giá nữ kim vô Vương hữu quân.
Đãn vấn cầm thư chung nhất thế,
Hà như kỳ cái ngưỡng tam phân.

 

Dịch nghĩa

Sinh con trai xưa có Tôn chinh lỗ,
Gả gái nay không Vương hữu quân.
Thử hỏi một đời đàn sách,
Đâu bằng cờ lọng mà chia ba thiên hạ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sinh trai xưa có Tôn chinh lỗ,
Gả gái nay không Vương hữu quân.
Thử hỏi sách đàn trong cuộc thế,
Đâu bằng cờ lọng, thế ba chân.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Sinh trai xưa có Tôn chinh lỗ,
Nay gả con Vương tướng vắng rồi.
Thử hỏi một đời đèn sách ấy,
Sao bằng cờ lọng định ba nơi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con quý tướng Tôn chinh thời cổ
Lấy vợ ngông nay bỏ Vương quân
Một đời thử hỏi sách đàn
Đâu bằng cờ lọng tam phân sơn hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Khi xưa Tôn Phá Lỗ sinh trai.
Gã gái không Vương đúng lúc này.
Đàn sách một đời đâu sánh được
chia ba thiên hạ lọng cờ bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh trai xưa có Tôn Quyền chúa,
Gả gái nay không Vương hữu quân.
Thử hỏi sách đàn trong cuộc sống,
Đâu bằng cờ lọng thế tam phân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời