莫愁

雪中梅下與誰期,
梅雪相兼一萬枝。
若是石城無艇子,
莫愁還自有愁時。

 

Mạc Sầu

Tuyết trung mai hạ dữ thuỳ kỳ,
Mai tuyết tương kiêm nhất vạn chi.
Nhược thị Thạch Thành vô đĩnh tử,
Mạc Sầu hoàn tự hữu sầu thì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Dưới mai trong tuyết hẹn cùng người
Vạn nhánh mai lồng tuyết trắng rơi
Như nếu Thạch Thành thuyền chẳng đến
Mạc Sầu đành phải ngậm sầu thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Dưới mai trong tuyết hẹn người
Vạn cành mai đón trắng trời tuyết rơi
Thạch Thành thuyền chẳng đến nơi
Mạc Sầu vẫn đó đầy vơi nỗi sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có hẹn ai gốc mai trong tuyết?
Mai hoa xinh như tuyết vạn cành
Nếu thuyền chẳng đến Thạch Thành
Mạc Sầu có lúc tự canh cánh buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới mai trong tuyết hẹn cùng ai,
Mai tuyết cùng chung vạn cánh bày.
Ví thử Thạch Thành thuyền chẳng có,
Mặc Sầu âu cũng vướng sầu tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dưới mai trong tuyết cùng ai hẹn
Tuyết phủ hoa mai cành vạn muôn
Giá sử Thạch Thành thuyền chẳng đến
Mạc Sầu lại tự có ngày buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]