莫愁

雪中梅下與誰期,
梅雪相兼一萬枝。
若是石城無艇子,
莫愁還自有愁時。

 

Mạc Sầu

Tuyết trung mai hạ dữ thuỳ kỳ,
Mai tuyết tương kiêm nhất vạn chi.
Nhược thị Thạch Thành vô đĩnh tử,
Mạc Sầu hoàn tự hữu sầu thì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hẹn cùng ai dưới mai bên tuyết
Tuyết phủ mai vạn nhánh trắng phau
Thạch Thành nếu không thuyền chèo đến
Không sầu nàng cũng sẽ sầu đau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dưới mai trong tuyết hẹn cùng nhau,
Mai tuyết hoà chung vạn nhánh màu.
Giả sử Thạch thành thuyền chẳng đến,
Mạc Sầu rồi cũng tự đeo sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Dưới mai trong tuyết hẹn ai,
Vạn cành như một tuyết mai cùng mầu.
Thạch Thành nếu chẳng thuyền nào,
Không sầu rồi cũng lại sầu mà thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Dưới mơ trong tuyết hẹn ai chờ,
Tuyết trắng điểm thành vạn cánh mơ.
Giá ở Thạch Thành thuyền chẳng có,
Mặc Sầu âu cũng vướng sầu tơ.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Dưới ngàn mai tuyết hẹn cùng ai,
Tuyết phủ cành mai vạn cánh bày.
Thuyền mảng Thạch Thành như chẳng có,
Mạc Sầu chắc cũng phải sầu lây.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Dưới cội mai đầy tuyết hẹn người
Vạn cành mai trắng tuyết nơi nơi
Thạch Thành nếu lỡ thuyền không đến
Mạc Sầu vừa dứt lại sầu rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Dưới mai tuyết phủ hẹn người
Vạn cành mai trắng một trời tuyết rơi
Thạch Thành thuyền chẳng đến nơi
Mạc Sầu mới dứt lại khơi thêm sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong tuyết bên hoa hẹn với người
Vạn cành tuyết trắng ấp ôm mai
Thạch Thành nếu chẳng thuyền xuôi mái
Sao kẻ không sầu lại khổ đau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

H.river (Lee Hùng)

Mạc sầu - Không buồn
Dưới gốc mai trong tuyết chờ ai (người, chàng...)
Tuyết đã dày phủ vạn nhành mai
Lỡ như Thạch Thành thuyền (người, chàng...) chẳng tới
Mạc sầu rồi cũng tự sâu thôi


Không buồn (sầu)
Dưới gốc mai trong tuyết chờ chàng
Tuyết đã dày phủ vạn nhành mai
Nếu như Thạch Thành chàng chẳng tới
Thiếp không sầu cũng tự sầu thôi
(không buồn rồi cũng tự buồn thôi)
H.river
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lee Hùng

Mạc Sầu
Bên gốc mai trong tuyết chờ ai
Tuyết đã dày phủ vạn nhành mai
Lỡ như Thạch Thành, thuyền chẳng có (*- tới)
Mạc sầu rồi cũng lại càng sầu

Luật b-t-b, t-b-t
Bên gốc mai trong tuyết hẹn ai
Tuyết rơi đầy phủ vạn nhành mai
Giá ở Thạch Thành thuyền chẳng có
Mạc sầu rồi cũng tự sầu hơn


(*) tới: Chỉ thuyền lỡ như không cập bến, không tới (vì thời tiết, vì không muốn tới)
(*) có: Giống tới, ngoài ra rọng hơn có thể thuyền thì có nhưng không có ngươi (thương) trên thuyên
H.river
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối