Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: Mã Ngôi (7)

Đăng bởi Diệp Y Như vào 23/03/2010 11:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 23/03/2010 11:07

馬嵬其一

冀馬燕犀動地來,
自埋紅粉自成灰。
君王若道能傾國,
玉輦何由過馬嵬。

 

Mã Ngôi kỳ 1

Ký mã Yên tê động địa lai,
Tự mai hồng phấn tự thành hôi.
Quân vương nhược đạo năng khuynh quốc,
Ngọc liễn hà do quá Mã Ngôi.

 

Dịch nghĩa

Ngựa Ký giáp Yên kéo đến động cả trời đất,
Tự chôn người nhan sắc, tự buồn đau.
Vua nếu biết sắc đẹp có thể làm mất nước,
Thì giá ngọc nhà vua đâu đến Mã Ngôi này?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Ngựa Ký sừng Yên động đất trời,
Tự vùi nhan sắc, tự chơi vơi.
Quân vương nếu biết điều khuynh quốc,
Ngọc liễn cớ gì đến Mã Ngôi?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chuyển trời đất giáp Yên ngựa Kí
Người đẹp vùi, ủ rũ màu tang
Nếu vua biết sắc nghiêng thành
Xe loan đâu phải chạy vòng Mã Ngôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa quý sừng Yên động đất trời
Tự vùi nhan sắc chuốc buồn đau
Nếu hay nhan sắc làm nghiêng nước
Xe ngọc can gì đến Mã Ngôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngựa Ký, tê Yên phạm đất trời
Thành tro, nhan sắc tự chôn vùi
Nếu điều mất nước, quân vương rõ
Xe ngọc đâu cần đến Mã Ngôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tê Yên, ngựa Ký hãm thành
Vùi chôn nhan sắc, tan tành tro bay
Nếu điều mất nước vua hay
Mã Ngôi, xe ngọc qua đây làm gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa Ký giáp Yên động đất trời,
Tự vùi nhan sắc, chuốc buồn rơi.
Nếu hay sắc đẹp làm nghiêng nước,
Giá ngọc can gì đến Mã Ngôi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngựa Ký giáp Yên đất động về
Nửa chôn phấn đỏ nửa thành tro
Nếu vua hiểu được điều nghiêng nước
Xe ngọc sao phải qua Mã Ngôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời