亂石

虎踞龍蹲縱復橫,
星光漸減雨痕生。
不須並礙東西路,
哭殺廚頭阮步兵。

 

Loạn thạch

Hổ cứ long tồn túng phục hoành,
Tinh quang tiệm giảm vũ ngân sinh.
Bất tu tịnh ngại đông tây lộ,
Khốc sát trù đầu Nguyễn bộ binh.

 

Dịch nghĩa

Hồ ngồi xoạc cẳng, rồng ngồi chồm hỗm, hết dọc lại ngang,
Ánh sao giảm dần thì ngấn mưa lại hiện ra.
Không vượt nổi trở ngại trên con đường ngay thẳng,
Người đầu bếp họ Nguyễn trong trại binh phải khóc khổ.


Lý Thương Ẩn bị kẹt giữa hai thế lực khuynh loát triều đình lúc bấy giờ là Ngưu Tăng Nhụ và Lý Đức Dụ, nên dù đã đỗ tiến sĩ nhưng ông cứ lận đận không tiên thân được. Bài này nói lên nỗi lòng của ông trước thời cuộc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hổ tung hoành rồng ngồi chồm hỗm
Sao giảm dần mưa ngấn hiện ra
Không kham trở ngại đường xa
Đầu bếp họ Nguyễn khóc oà tủi thân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hổ ngồi chồm hổm cạnh rồng chầu
Trời chuyển mưa đêm thưa ánh sao
Ngang dọc nào kham đường trở ngại
Trong quân, bếp Nguyễn khóc niềm đau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ ngồi, rồng phục, dọc ngang sân,
Mưa hiện ánh sao ngấn giảm dần.
Ngay thẳng con đường, không vượt nổi,
Trại binh bếp Nguyễn khóc buồn thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rồng cuộn hổ ngồi ngang lại dọc
Ánh sao dần giảm ngấn mưa dòng
Đông tây đôi ngả đều quan ngại
Đầu bếp quân doanh Nguyễn khóc buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời