柳(為有橋邊拂面香)

為有橋邊拂面香,
何曾自敢佔流光。
後庭玉樹承恩澤,
不信年華有斷腸。

 

Liễu (Vị hữu kiều biên phất diện hương)

Vị hữu kiều biên phất diện hương,
Hà tằng tự cảm chiếm lưu quang.
Hậu đình ngọc thụ thừa ân trạch,
Bất tín niên hoa hữu đoạn trường.

 

Dịch nghĩa

Vì ở bên cầu nên hương hoa phất mặt người,
Đâu từng dám một mình chiếm bóng xuân quang.
Cội ngọc ở hậu đình thấm nhuần ơn trạch,
Chẳng tin thuở hoa niên có lúc đau buồn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Bởi ở bên cầu nên ngát hương,
Xuân quang đâu dám chiếm riêng đường.
Hậu đình ngọc thụ nhuần ơn trạch,
Chẳng biết niên hoa luống đoạn trường.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bởi ở bên cầu hương liễu ngát
Dám đâu riêng chiếm sắc xuân quang
Hậu đình cây ngọc nhuần ơn trạch
Chẳng nhớ ngày xanh cũng đoạn trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vì ở bên cầu mặt ngát hương
Thời gian riêng nắm được bao dường
Sân sau cây ngọc nhờ mưa móc
Đâu ngỡ ngày xanh cũng đoạn trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở bên cầu nên hương phất mặt
Dám đâu từng chiếm đoạt xuân quang
Sân sau cây ngọc nhờ đầm
Chẳng tin lúc nhỏ có lần lòng đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vì ở bên cầu hương phất sang,
Đâu từng mình chiếm bóng xuân quang.
Hậu đình cội ngọc nhuần ơn trạch,
Tin thuở hoa niên buồn muộn màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bên cầu phe phất toả mùi hương
Chẳng dám tự mình chiếm ánh quang
Cây ngọc sau đình hưởng ân trạch
Chẳng tin thời trẻ có đau lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời